Free Activities for Children in Cork County Libraries this Summer

Cork County Council’s Library and Arts Service has launched a series of free events for children in libraries across the county as part of its Summer Arts Programme. The events take place throughout July and August and include Road Dahl-inspired science workshops, puppet shows and comic creating for older children and teenagers. 

The workshops, delivered by ‘Anyone 4 Science’, will see children aged 7 and older creating dream catcher lava lamps inspired by the BFG. The free workshops take place on the 10th, 11th, and 12th of July at Kanturk, Millstreet, Charleville, Mitchelstown, Dunmanway and Bandon Libraries, booking is required. 

There will be several puppet show performances including Millie’s Moonlight Adventure, suitable for a general youth audience, by Terry Dineen in Clonakilty, Skibbereen and Kinsale libraries. Trunk of Tricks, an inclusive show supported by the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth’s National Play Day, takes place in Kanturk and Fermoy. It is suitable for all ages including children and families for whom English is an additional language. 


Tá sraith imeachtaí saor in aisce do leanaí i leabharlanna ar fud an chontae seolta ag Seirbhís Leabharlann agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí mar chuid de Chlár Ealaíon an tsamhraidh. Beidh na himeachtaí ar bun i rith mhí Iúil agus Lúnasa agus beidh ceardlanna eolaíochta, seónna puipéad agus cruthú greannáin, a fuair spreagadh ó Roald Dahl, do leanaí agus do dhéagóirí níos sine. 

Beidh na ceardlanna, a chuirfidh ‘Anyone 4 Science’ ar bun, ag díriú ar leanaí atá 7 mbliana d’aois agus níos sine ag cruthú lampaí laibhe um líon taibhreamh a fuair spreagadh ó BFG. Beidh na ceardlanna saor in aisce seo ar siúl an 10, 11, agus an 12 Iúil i Leabharlanna i gCeann Toirc, ar Shráid an Mhuilinn, sa Ráth, i mBaile Mhistéala, i nDún Mánmhaí agus i nDroichead na Bandan. Is gá áirithintí a dhéanamh. 

Beidh neart léirithe seó puipéad ar bun lena n-áirítear Millie’s Moonlight Adventure, a bheadh feiliúnach don lucht éisteachta ginearálta, le Terry Dineen i leabharlanna i gCloich na Coillte, sa Sciobairín agus i gCionn tSáile. Faigheann an seó ionchuimsitheach Trunk of Tricks tacaíocht ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus ó Lá Spraoi Náisiúnta do Dhaoine Óga agus beidh sé ar siúl i gCeann Toirc agus i Mainistir Fhear Maí. Bheadh sé oiriúnach do leanaí ar gach aois agus do theaghlaigh a bhfuil an Béarla acu mar theanga breise.