The Cork County Joint Policing Committee will hold its annual public meeting on Monday the 9th of November at 2.30 pm.

For more information, to submit questions or to register to view this event online please click on the following link:

https://www.corkcoco.ie/en/mayor-elected-members-meetings-agendas-and-minutes/cork-county-joint-policing-committee

************************************************************************************************************************************************

Tionólfaidh Comhchoiste Póilíneachta Chontae Chorcaí a chruinniú poiblí bliantúil Dé Luain ar an 9ú Samhain ag 2.30 i.n.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, chun ceisteanna a chur isteach nó chun clárú chun an ócáid seo a fheiscint ar líne cliceáil ar an nasc seo a leanas: https://www.corkcoco.ie/ga/meara-comhaltai-tofa-agus-cruinnithe-clair-oibre-agus-miontuairisci/comhchoiste-poilineachta

 

Event Date