Good water quality in our rivers, lakes, estuaries and coastal waters is a precious resource for everyone in the community.

The Midleton Catchment in particular are one of 190 areas prioritised for focused water quality action by the Local Authority Waters Programme.

The Local Authority Waters Programme normally hold face-to-face meetings with the local community to talk about water quality in the catchment and explain their work, however to comply with Covid-19 restrictions, this Community Information Meeting will be held via Zoom. To register click on the link https://bit.ly/34vTbO4

*************************************************************************************************************************************************************

Is acmhainn luachmhar do gach éinne dea-chaighdeán uisce inár n-aibhneacha, lochanna, inbhir agus uiscí cósta.

Tá Dobharcheantar Mhainistir na Corann go háirithe ar cheann de 190 limistéar ar tugadh tosaíocht dóibh le haghaidh gníomhaíochta dírithe ar cháilíocht uisce ag an gClár Uiscí na nÚdarás Áitiúil.

De ghnáth bíonn cruinnithe duine le duine ag an gClár Uiscí na nÚdarás Áitiúil leis an bpobal áitiúil chun labhairt fé cháilíocht uisce sa dobharcheantar agus chun a gcuid oibre a mhíniú, ach chun srianta Covid-19 a chomhlíonadh, tionólfar an Cruinniú Faisnéise Pobail seo trí Zoom. Chun clárú cliceáil ar an nasc:  https://bit.ly/34vTbO4

 

Event Date