Published
Tue, 23/06/2020 - 14:02
Body

The CLÁR Scheme 2020 has been launched by the Department of Rural and Community Development. This scheme makes provision for small scale infrastructural projects in rural areas. It promotes sustainable development and it aims to attract people to live and work in the areas it covers. For more information please see the following link: CLÁR (Ceantair Laga Árd-Riachtanais) Scheme 2020

*********************************************************************************************************************************************************

Tá an Scéim CLÁR 2020 seolta ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Déanann an scéim seo foráil do thionscadail bhonneagair ar scála beag i gceantair thuaithe. Cuireann sé forbairt inbhuanaithe chun cinn agus tá sé mar aidhm aige daoine a mhealladh chun cónaí agus obair sna háiteanna a chuimsíonn sé. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach an nasc seo a leanas: CLÁR (Ceantair Laga Árd-Riachtanais) Scheme 2020

Service Area