Published
Wed, 13/05/2020 - 10:31
News Image
Tree in Bantry Bay golf club overlooking Bantry Bay
Body


Cork County Council has announced a new photography competition which seeks to inspire amateur photographers to capture their experiences of this unique time at home, embrace their surroundings and take another look at the beauty that exists within 5km of their doorstep.

Divided into three categories; Lovely Landscapes and Town Views, Family Fun During Covid 19, and Animal Shots, weekly winners will be selected to feature across the Council’s social media platforms. Each of the four winners will also receive a pair of tickets for admission to one of Cork County Council’s tourism attractions, which will be available to enjoy as soon as government guidelines allow.

The competition aims to encourage people to exercise by walking within the current 5km restriction from their homes, to connect with their locale and natural heritage, and to have fun with family and pets at home.

The photo challenge is one of a number of Cork County Council initiatives designed to promote wellbeing, as part of the national ‘In This Together’ Campaign.

Mayor of the County of Cork Cllr Ian Doyle commented

“This wonderful initiative gives us the chance to come together as a community to celebrate one another and our beautiful county while social distancing is in place. There’s a wealth of talent behind every smart phone and camera and I can’t wait to see what it produces. I invite you all to share some of the beauty of your homes or your environment, and to have fun while doing it. Stay safe, and start snapping!”

Photo entries can be submitted here.

Weekly updates will be shared on Cork County Council’s social media channels. Further details, along with a range of additional wellbeing resources and activities are available at www.corkcoco.ie

************************************************************************************************************************************************************

D’fhógair Comhairle Contae Chorcaí comórtas grianghrafadóireachta nua a iarann ar ghrianghrafadóirí amaitéaracha a spreagadh chun a dtaithí ar an am uathúil seo sa bhaile a úsáid, glacadh lena dtimpeallacht agus féachaint ar an áilleacht atá ann laistigh de 5km ó leac an dorais acu.

Roinnte i dtrí chatagóir; Tírdhreacha Álainn, agus Radhairc Baile,  Spraoi Teaghlaigh Le linn Covid 19, agus Seateanna d'Ainmhí. Roghnófar buaiteoirí seachtainiúla le bheith le feiscint ar fud ardáin meán sóisialta na Comhairle. Gheobhaidh gach ceann de na ceithre bhuaiteoir péire ticéad le ligean isteach i gceann de na nithe is díol spéise do thurasóireacht ó Chomhairle Contae Chorcaí, a bheidh ar fáil chun taitneamh a bhaint as chomh luaithe agus a cheadaíonn treoirlínte an rialtais.

Tá sé mar aidhm ag an gcomórtas daoine a spreagadh chun aclaíocht a dhéanamh trí shiúlóidí laistigh den srian 5km atá ann fé láthair óna dtithe, ceangal a dhéanamh lena n-oidhreacht áitiúil agus nádúrtha, agus spraoi a bheith acu lena dteaghlaigh agus peataí sa bhaile.

Tá an dúshlán grianghraf seo ar cheann de roinnt tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Chorcaí atá deartha chun folláine a chur chun cinn, mar chuid den Fheachtas náisiúnta ‘In This Together’.

Dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle

Tugann an tionscnamh iontach seo an deis dúinn teacht le chéile mar phobal chun ceiliúradh a dhéanamh ar a chéile agus ar ár gcontae álainn fad is atá an scaradh sóisialta i bhfeidhm. Tá saibhreas tallainne taobh thiar de gach guthán cliste agus ceamara agus ní féidir liom fanacht chun torthaí an tionscnaimh seo a fheiscint. Tugaim cuireadh daoibh go léir cuid d’áilleacht do thithe nó do thimpeallachta a roinnt, agus spraoi a bheith agat agus tú á dhéanamh. Bí slán, agus tosnaigh ag snapáil! ”

Is féidir iontrálacha grianghraf a chur isteach anseo.

Roinnfear nuashonruithe seachtainiúla ar chainéil meán sóisialta Chomhairle Contae Chorcaí. Tá tuilleadh sonraí, chomh maith le raon acmhainní agus gníomhaíochtaí folláine breise ar fáil ag www.corkcoco.ie