Published
Fri, 23/10/2020 - 10:45
Body

As the country moves to Level 5 restrictions, from Thursday October 22, Cork County Council Library will move its services online.

A wide range of ebooks, eaudio, emagazines, enewspapers and ecourses are all available free of charge. From our website you can join the library and access a full range of free online services from home. You can access BorrowBox for eBooks and eAudiobooks, RBDigital for magazines, PressReader for newspapers, Transparent Language for language learning and UniversalClass for online courses. These can all be accessed on your phone, tablet or computer. Find out more at https://www.corkcoco.ie/en/library-services/library-online.

The staff of the Local Studies Library are still available to answer your queries about local and family history. The Cork local studies digital collection, which includes previous exhibits, photographic collections, digitized material from our Cork and Irish Collections as well as a selection of local history journals, can be viewed at www.corklocalstudies.ie. You can contact the staff by phone at 021 4546499 or email localstudieslibrary@corkcoco.ie.

For further details on other services online, please check our social media for updates.

A Housebound Book Delivery Service will also be available. If you are interested in availing of this service, please contact the Cork County Council’s Community Call Helpline at 1800 805 819 or email covidsupport@corkcoco.ie. You can also contact your local library.

For those who were availing of the Book Collection Service, it will not be possible to collect such items from this date. The online book request system is paused until further notice but you can still access your account online. Your books will be automatically renewed if they were due to be returned over the next six weeks.

If you require assistance, please contact the Cork County Council's Community Call Helpline at 1800 805 819 or email covidsupport@corkcoco.ie

For library queries, please contact 021 4546499 or email corkcountylibrary@corkcoco.ie or get in touch with your local library by phone.

Thank you for always supporting your local library.

*************************************************************************************************************************************************************

De réir mar a thagann srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm sa tír óna Déardaoin 22ú Deireadh Fómhair, bogfaidh Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí a seirbhísí ar líne.

Tá réimse leathan ríomhleabhar, closleabhair, irisí, páipéar nuachta agus ríomhchúrsaí ar fáil saor in aisce. Ónár suíomh Gréasáin is féidir leat dul isteach sa leabharlann agus rochtain a fháil ar raon iomlán seirbhísí ar líne saor in aisce ón mbaile. Is féidir leat ríomhleabhair agus closleabhair a fháil trí BorrowBox, Irisí a fháil trí RBDigital, nuachtáin a fháil trí PressReader, cúrsaí d’fhoghlaim teanga a fháil trí Transparent Language agus cúrsaí ar líne eile a fháil ó  UniversalClass. Is féidir iad seo go léir a rochtain ar do ghuthán, táibléad nó ríomhaire. Faigh tuilleadh faisnéise ag https://www.corkcoco.ie/ga/seirbhisi-leabharlainne/leabharlann-ar-line.

Tá foireann na Leabharlainne Staidéar Áitiúil fós ar fáil chun do cheisteanna faoi stair áitiúil agus theaghlaigh a fhreagairt. Is féidir bailiúchán digiteach staidéir áitiúla Chorcaí, a chuimsíonn ábhar taispeántais roimhe seo, bailiúcháin ghrianghrafadóireachta, ábhar digiteach ónár mBailiúcháin Chorcaí agus Éireann chomh maith le rogha d’irisleabhair staire áitiúla, a fheiscint ag www.corklocalstudies.ie. Féadfar teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann ar an nguthán ag 021 4546499 nó ríomhphost a sheoladh chuig ocalstudieslibrary@corkcoco.ie.

Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi sheirbhísí eile ar líne, féach ar ár gcuntais mheáin sóisialta le haghaidh nuashonruithe.

Beidh Seirbhís Seachadta Leabhar Tí ar fáil freisin. Má tá suim agat leas a bhaint as an tseirbhís seo, téir i dteagmháil le do thoil le Líne Chabhrach Glaonna Pobail Chomhairle Contae Chorcaí ag 1800 805 819 nó seol ríomhphost chuig covidsupport@corkcoco.ie. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le do leabharlann áitiúil freisin.

Dóibh siúd a bhí ag baint leasa as an tSeirbhís Bailithe Leabhar, ní bheifear in ann earraí den sórt sin a bhailiú ón dáta seo. Cuirtear an córas iarratais ar leabhar ar sos go dtí go dtabharfar fógra breise ach is féidir leat rochtain a fháil ar do chuntas ar líne fós. Déanfar do leabhair a athnuachan go huathoibríoch má bhí siad le filleadh ar ais sna sé seachtaine amach romhainn.

Má theastaíonn cabhair uait, dein teagmháil le do thoil le Líne Chabhrach Glaonna Pobail Chomhairle Contae Chorcaí ag 1800 805 819 nó seol ríomhphost chuig covidsupport@corkcoco.ie

Le haghaidh ceisteanna leabharlainne, téir i dteagmháil le 021 4546499 nó seol ríomhphost chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie.ie nó téir i dteagmháil le do leabharlann áitiúil ar an nguthán.

Go raibh maith agat as bhur dtacaíocht leanúnach.