Published
Wed, 25/03/2020 - 16:57
Cork County Council's 'Service Update' signage with logo against stock background image of a stack of books
Body

Despite the closure of the library buildings, the good news is that a number of library services are still available via Cork County Council’s website. Whether it’s reading a book, keeping up to date with the news, taking the time to learn a language or doing a course online, there is a wide range of FREE online services accessible to all library members.

For those not already joined with their local library, it is now possible to set up a temporary library card number to avail of these online services. Visit the library page on Cork County Council’s website at www.corkcoco.ie/library-services/library-online and simply following the instructions.

Services available include E-Books and E-Audiobooks (Borrowbox), E- Magazines (RBDigital), E-newspapers  (Press Reader), E-Learning Courses  (Universal Class) and E-Languages  (Transparent Language Online).

Local Studies Digital Collections are also available, allowing Library Members to learn about their local area or investigate their genealogy. The Cork Local Studies Digital Collection, which includes previous exhibits, photographic collections and digitised material from Cork and Irish Collections as well as a selection of local history journals, can be viewed at www.corklocalstudies.ie Cork County Council Local Studies library staff are available to answer queries by email to localstudieslibrary@corkcoco.ie or call 021 4546499.

Mayor of the County of Cork Cllr. Ian Doyle said

“Social distancing requires us to spend a lot of time indoors. This will be a difficult time for many people of all ages. Thankfully, our library services continue to deliver outstanding free services that have never been more important. These services will help us to keep informed with reliable information, expand our horizons from home with access to many books and courses and keep us together as a community, even with the physical distance between us. I encourage everyone to avail of these excellent services during this time”.

Cork County Council Library Services have extended any memberships due to lapse to until 20th June 2020 and have extended the loan period of items checked out. While it is not possible to reserve an item at this time, members can check their accounts online.

For further information contact Cork County Council Libraries on 021 4546499 or email corkcountylibrary@corkcoco.ie

***************************************************************************************************************************************************************

In ainneoin gur dúnadh foirgnimh na leabharlainne, tá roinnt seirbhísí leabharlainne fós ar fáil ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí. Cibé an bhfuil a lorg agat leabhar a léamh, ag coimeád suas chun dáta leis an nuacht, ag glacadh ama chun teanga a fhoghlaim nó ag déanamh cúrsa ar líne, tá réimse leathan seirbhísí le líne SAOR IN AISCE atá inrochtana do gach ball den leabharlann.

Dóibh siúd nach bhfuil ina ball den leabharlann áitiúil cheana féin, is féidir anois uimhir chárta leabharlainne sealadach a chur ar bun chun leas a bhaint as na seirbhísí ar líne seo. Tabhair cuairt ar leathanach na leabharlainne ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí ag https://www.corkcoco.ie/ga/seirbhisi-leabharlainne/leabharlann-ar-line agus lean na treoracha ann.

I measc na seirbhísí atá ar fáil tá R-Leabhair agus Closleabhair (Borrowbox), E-Irisí (RBDigital), R-nuachtáin (Press Reader), Cúrsaí R-Fhoghlama (Universal Class) agus R-Theangacha (Transparent Language Online).

Tá Bailiúcháin Staidéar Áitiúil Digiteacha le fáil freisin, rud a ligeann do Bhaill na Leabharlainne foghlaim faoina gceantar áitiúil nó a ginealas. Is féidir Bailiúcháin Staidéar Áitiúil Digiteach Chorcaí, a chuimsíonn taispeántais atá thart, bailiúcháin ghrianghrafadóireachta agus ábhar digitithe ó Bhailiúcháin Chorcaí agus na hÉireann chomh maith le rogha d’irisleabhair staire áitiúla, a fheiscint ag www.corklocalstudies.ie

Tá foireann leabharlainne Staidéar Áitiúil Chomhairle Contae Chorcaí ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt trí ríomhphost chuig localstudieslibrary@corkcoco.ie nó is féidir leat glao orthu ag 021 4546499.

 

Dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Ian Doyle

“Éilíonn scaradh sóisialta orainn go leor ama a chaitheamh laistigh. Tréimhse dheacair é seo do go leor daoine de gach aoisghrúpa. Ar a laghad, le buíoch, leanann ár seirbhísí leabharlainne ag soláthar seirbhísí den scoth saor in aisce. Tá seirbhísí cosúil leo seo níos tábhachtaí anois ná riamh. Cuideoidh na seirbhísí seo linn coimeád suas le heolas iontaofa, ag leathnú ár rochtain ar go leor leabhar agus ar chúrsaí ó bhaile. Coimeádfar gach éinne le chéile mar phobal, fiú in ainneoin an fhaid fhisiciúla idir eadrainn. Molaim do gach duine leas a bhaint as na seirbhísí iontach seo le linn na tréimhse amach romhainn ”.

Leathnóidh Seirbhísí Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí aon bhallraíocht atá le dul in éag go dtí an 20 Meitheamh 2020 agus cuirtear síneadh le tréimhse iasachta ar leabhair a seiceáladh amach. Cé nach féidir leabhair a chur in áirithe ag an am seo, is féidir le baill a gcuntais a sheiceáil ar líne.

Le haghaidh tuilleadh eolais dein teagmháil le Leabharlanna Chomhairle Contae Chorcaí ar 021 4546499 nó seol ríomhphost chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie