CORK’S ‘ONE COUNTY, ONE BOOK’ CHOSEN FOR 2022

One County One Book 2022 promtiont

An initiative to introduce young people in County Cork to Irish authors has returned for the second year in a row. One County, One Book is a programme by Cork County Council Library and Arts Service and is supported by Creative Ireland. The title for 2022 is ‘Not My Problem’ by Ciara Smyth.

One County, One Book is designed to showcase homegrown literature, with prominent placement in its branches, and to promote literacy as part of its community outreach programmes to young people. As part of the programme young adults and teens will be encouraged to read ‘Not My Problem’ and will have opportunities to meet the author and discuss the book in October and November 2022.  

‘Not My Problem’ is a heart-tugging, coming-of-age novel that deals with issues such as addiction and loneliness but ultimately is filled with love and explores the deep bonds that go hand in hand with true friendship.  

Ciara Smyth lives in Belfast and combines working as a full-time social worker with writing prize-winning young adult fiction.  Her first novel, The Falling in Love Montage, was shortlisted for the An Post Irish Book Awards in 2020 and won the Junior Juries category of the KPMG Children’s Books Ireland Awards in 2021.  Not My Problem is Ciara’s second young adult novel and won the Waterstones Children’s Prize Older Readers category in 2022 as well as being shortlisted for the An Post Irish Book Awards in 2022.

The Mayor of the County of Cork, Cllr Danny Collins said,

“Our libraries are a fantastic resource, a place where people of all ages can come to take a break and be entertained. Novels can transport us to faraway places and can help us to think about things in new ways. I hope that teens and young adults across the County will engage with this wonderful programme and that it helps instil in them a love of reading that will last a lifetime.”

Emer O’Brien, Cork County Librarian, added: “Cork County Council Library is delighted to announce Not My Problem by Ciara Smyth as the 2022 One County, One Book read for teens.  With this programme we aim to promote literacy and reading for pleasure amongst young adults while exploring emotions, themes and characters that they may experience in real-life through the medium of fiction.” 

Copies of Not My Problem will be available in all branch and mobile libraries across the county from September 2022.  The project is funded by Cork County Council Library along with Creative Ireland.  

For more information visit https://www.corkcoco.ie/en/resident/libraries  

Contae Amháin, Leabhar Amháin d’Aoisaigh Óga agus do Dhéagóirí, 2022 - Preasráiteas

Tá áthas ar an tSeirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí a fhógairt gur roghnaíodh an leabhar Not My Problem le Ciara Smyth, don bhfeachtas One County, One Book, do Dhéagóirí agus d’Aoisaigh Óga.

Is úrscéal teacht-in-aois croíiúil é Not My Problem, a phléann saincheisteanna mar andúil agus uaigneas, ach faoi dheireadh a bhfuil líonta le grá agus a dhéanann iniúchadh ar na ceangail doimhne a théann le chéile le fíorchairdeas.

Ta cónaí ar Ciara Smyth i mBéal Feirste, agus í ag obair mar oibrí sóisialta go lánaimseartha ag an am céanna le ficsean do d’aosaigh óga, a bhfuil duaiseanna buaite aige, a scríobh. Cuireadh a céad leabhar, The Falling in Love Montage, ar an ngearrliosta don An Post Irish Book Awards i 2020 agus bhuaigh sé catagóir Junior Juries don KPMG Children’s Books Ireland, sa bhlian 2021. Is é Not my Problem an dara úrscéal d’aoisaigh óga do chuid Ciara agus bhuaigh sé an chatagóir Waterstone Children’s Prize, Older Readers, sa bhlian 2022, chomh maith le bheith ar an ngearrliosta don An Post Irish Book Awards i 2022.

Mar chuid den chlár, spreagfar aoisaigh óga agus déágóirí chun Not My Problem a léamh agus beidh deiseanna acu bualadh leis an údar agus an leabhar a phlé sa mhí Deiread Fomhair and sa mhí na Samhna, 2022.

Dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir, Danny Collins:

Is achmhainn iontach iad ár leabharalanna, áit inar féidir le daoine de gach aois teacht chun sos a thógaint, agus taithneamh a bhaint as an siamsaíocht a mbíonn ar fáil. Is féidir le húrscéalta muid a iompar go háiteanna i bhfad uainn agus tugann siad cabhair dúinn a bheith ag smaoineamh ar rudaí i bhealaí nua. Tá súil agam go rachfaidh déagóirí agus aosaigh óga ar fud an Chontae i ngleic leis an gclár iontach seo agus go gcabhraíonn sé le grá don léitheoireacht a chothú iontu, a leanfaidh ar feadh an tsaoil.

Dúirt Emer O’Brien, Leabharlannaí Contae Chorcaí: “Tá áthas ar an tSeirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí a fhógairt gur roghnaíodh an leabhar Not My Problem le Ciara Smyth, don bhfeachtas One County, One Book, 2022 do Dhéagóirí agus d’Aoisaigh Óga. Leis an gclár seo, tá sé mar aidhm againn litearthacht agus léithóireacht a chur cinn ar mhaithe le pléisiúr i measc aoisaigh óga agus iniúchadh a dhéanamh ar mhothúcháin, ar théamaí agus ar charactéir a d’fhéadfadh a bheith acu sa saol mar atá trí mhéan an fhicsin.”

Beidh cóipeanna do Not My Problem ar fáil i ngach brainse leabharlainne agus leabharlann taistil ar fud an chontae ó Mhéan Fomhair 2022. Tá an tionscadal á mhaoiniú ag Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí, in éineacht le hÉire Ildánach.

Coiméad súil ar ár suíomh gréasáin ag https://www.corkcoco.ie/en/resident/libraries agus ar ár Leathnaigh Facebook agus Twitter Cork County Council Library and Arts Service le haghaidh nuacht agus nuashonruithe sna seachtainí amach romhainn.

CRÍOCH