Published
Sat, 16/05/2020 - 11:22
Body

Please note due to the easing of COVID restrictions on Monday 18th May the waste facilities will re-commence acceptance of all waste & recycling streams without exception & including the return of the €3 entry fee in accordance with the charging schedule.

Access at site entrances may be curtailed while we enforce social distancing guidelines.

For opening hours and contact information for individual CA sites go to the following link: Waste & Recyling.

In the interest of staying safe and protecting the environment householders are encouraged to compost green garden waste. For tips and guidance go to stopfoodwaste.ie.

************************************************************************************************************************************************************

Tabhair fé deara, le do thoil, de bharr an mhaolaithe ar na srianta COVID, ón Luain 18ú Bealtaine go dtosnóidh na saoráidí dramhaíola ag glacadh le gach saghas dramhaíola agus athchúrsála gan eisceacht, agus beidh an táille iontrála de €3 i bhfeidhm arís de réir an sceidil muirir.

Féadfar rochtain ag bealaí isteach láithreáin a chiorrú agus treoirlínte um scaradh sóisialta á gcur i bhfeidhm againn.

Le haghaidh uaireanta oscailte agus faisnéis teagmhála do láithreán conláiste aonair téir chuig an nasc seo a leanas: Dramhaíl & Athchúrsáil.

Ar mhaithe le sábháilteacht agus an comhshaol a chosaint spreagtar teaghlaigh chun dramhaíl gairdín glas a mhúiríniú más féidir. Le haghaidh leideanna agus treoracha téir chuig stopfoodwaste.ie.

Service Area
Public Notices or News