Published
Tue, 24/03/2020 - 13:35
Body

Cork County Council recognises that these are exceptional economic times for many businesses due to the COVID-19 Pandemic. The Government has announced that Local Authorities may defer commercial rates payments due from the most immediately impacted businesses, those primarily in the hospitality, leisure, childcare sectors and retails sectors, for three months, until the end of May.

If your business has temporarily closed or significantly curtailed operations during this period you can contact County Council’s Rate Collection Office to discuss options and arrangements.

Please email collection@corkcoco.ie or phone your local Area Collector, whose individual contact details are on your recently issued 2020 rate bill or by phoning the Collection Office at (021)4285252. Rate payers who can continue to pay their outstanding local authority rates should do so in the normal way.

Cork County Council continues to work for you providing the services you need.  Stay safe, and follow HSE advice.  

*************************************************************************************************************************************************************

COVID 19 - Nuashonrú Seirbhíse - Rátaí Tráchtála

Aithníonn Comhairle Contae Chorcaí gur tréimhse eacnamaíocha eisceachtúla é seo do go leor gnóthais mar gheall ar Phaindéim COVID-19. D’fhógair an Rialtas go bhféadfaidh Údaráis Áitiúla íocaíochtaí rátaí tráchtála atá dlite ó na gnóthais is mó a mbíonn tionchar orthu de bharr an phaindéim a chur siar láithreach, iad siúd go príomha sna hearnálacha fáilteachais, fóillíochta, cúram leanaí agus miondíola, ar feadh tréimhse trí mhí, go dtí deireadh mhí na Bealtaine.

Má dhún do ghnó go sealadach nó má laghdaíodh oibríochtaí go suntasach le linn na tréimhse seo is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hOifig Bailithe Rátaí na Comhairle Contae chun roghanna agus socruithe a phlé.

Seol ríomhphost chuig collection@corkcoco.ie nó glaoigh ar do Bhailitheoir Ceantair áitiúil, a bhfuil a sonraí teagmhála aonair ar do bhille ráta 2020 a eisíodh le déanaí,  nó trí ghlaoch a chur ar an Oifig Bhailiúcháin ag (021)4285252. Ba cheart go leanfadh íocóirí rátaí ar féidir leo a gcuid rátaí údaráis áitiúil nach bhfuil íoctha a íoc ar an ngnáth slí.

Leanann Comhairle Contae Chorcaí ag obair duit ag soláthar na seirbhísí atá uait. Fan slán, agus lean comhairle an FSS.

Service Area
Public Notices or News