Published
Tue, 24/03/2020 - 13:33
Body

Cork County Council would like to advise any persons who have a mortgage with Cork County Council and are concerned about meeting  mortgage repayments due to a loss of income as a result of the Covid-19 Pandemic to contact Cork County Council by emailing housingloanscollection@corkcoco.ie., phoning  (021)4285262 or by post to:

Cork County Council Housing Loans Collection Unit,
Cork County Hall,
Carrigrohane Road.
T12 R2NC

Cork County Council continues to work for you providing the services you need.  Stay safe, and follow HSE advice.  

 

**************************************************************************************************************************************************************

COVID 19 - Nuashonrú Seirbhíse - Morgáistí Chomhairle Contae Chorcaí

Ba mhaith le Comhairle Contae Chorcaí comhairle a thabhairt d’aon duine a bhfuil morgáiste acu le Comhairle Contae Chorcaí agus atá buartha faoi aisíocaíochtaí morgáiste a dhéanamh mar gheall ar chaillteanas ioncaim mar thoradh ar Phaindéim Covid-19, teagmháil a dhéanamh le Comhairle Contae Chorcaí trí ríomhphost a sheoladh chuig housingloanscollection@corkcoco.ie., nó glao ar (021)4285262 nó tríd an bpost chuig:

Aonad Bailithe Iasachtaí Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí,
Halla an Chontae
Comhairle Contae Chorcaí,
Bóthar Charraig Ruacháin, 
Corcaigh, T12 R2NC

Leanann Comhairle Contae Chorcaí ag obair duit ag soláthar na seirbhísí atá uait. Fan slán, agus lean comhairle an FSS.

Service Area
Public Notices or News