Published
Wed, 12/01/2022 - 12:01
Body

Minster Ryan & Naughton announce increased penalties for motorists who park on footpaths, cycle tracks and bus lanes. 

The Minister for Transport, Eamon Ryan, has signed regulations doubling from €40 to €80 the fixed charge penalty for motorists caught parking on footpaths, cycle tracks and bus lanes. The new €80 penalties will come into operation on 1 February 2022.

The fines apply on all public roads and will be enforced by Cork County Council Traffic Wardens from 1st February 2022.   The increase in penalty is aimed to encourage road users to be more considerate and to promote active travel.


Pionóis mhéadaithe do thiománaithe a pháirceálann ar chosáin, raonta rothar agus lánaí bus fógartha ag an Aire Ryan & ag an Aire Stáit Naughton .

Tá rialacháin sínithe ag an Aire Iompair, Eamon Ryan, ag dúbailt pionóis an mhuirir sheasta do thiománaithe atá gafa ag páirceáil ar chosáin, raonta rothar agus lánaí bus ó €40 go €80 . Tiocfaidh na pionóis nua €80 i bhfeidhm ar an 1 Feabhra 2022.

Beidh na fíneálacha i bhfeidhm ar gach bóthar poiblí agus forfheidhmeoidh Maoir Thráchta Chomhairle Contae Chorcaí iad ó 1 Feabhra 2022. Tá an t-ardú sa phionós dírithe ar úsáideoirí bóithre a spreagadh le bheith níos tuisceanaí agus le taisteal gníomhach a chur chun cinn.

 

Public Notices or News