Published
Fri, 09/10/2020 - 11:45
Body

To facilitate essential maintenance works, which will include isolation of the main power supply by ESB Networks, Derryconnell Civic Amenity facility will remain closed for 2 weeks, commencing Monday October 19th and re-open again as normal on Tuesday November 3rd.

An alternative waste/recycling facility is available at Skibbereen Bring Site (Mon-Fri) – Customers are advised to call 085 8019820 for opening hours & details of materials accepted.

Cork County Council apologises for any inconvenience caused.

************************************************************************************************************************************************************

Chun oibreacha cothabhála riachtanacha a éascú, lena n-áireofar aonrú a dhéanamh ar an príomh sholáthar aibhléise ag ESB Networks, fanfaidh Suíomh Conláiste Cathartha Dhoire Chonaill dúnta ar feadh coicíse, ag tosnú Dé Luain an 19ú  Deireadh Fómhair agus ag oscailt arís mar is gnách Dé Máirt an 3ú Samhain.

Tá saoráid dramhaíola / athchúrsála eile ar fáil ag an Ionad Fág anseo sa Sciobairín (Luan go hAoine) - Moltar do chustaiméirí glaoch ar 085 8019820 chun uaireanta oscailte agus sonraí fé na hábhair a nglactar leo a fháil .

Gabhann Comhairle Contae Chorcaí leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharlóidh dá bharr.

Public Notices or News