Published
Fri, 19/02/2021 - 11:04
News Image
The story of Cúil na Cathrach
Body

Cork County Council and Transport Infrastructure Ireland have published an online Story Map entitled ‘Ambush at Cúil na Cathrach, West Cork, Ireland: A story of conflict and sacrifice in the Irish War of Independence, 25 February 1921’. The map commemorates the centenary of the Irish War of Independence ambush at Cúil na Cathrach (Coolnacaheragh), close to Baile Mhic Íre in West Cork.

The ambush, involving an attack by Volunteers of the IRA Flying Column against members of the Auxiliary Division of the Royal Irish Constabulary, took place at a winding section of the old N22 road in the townland of Cúil na Cathrach, approximately 11 km west of Macroom town.

The Story Map sets out the historical context of the ambush and provides information on how the ambush site was selected, the ambush strategy and how the ambush unfolded, including suspected betrayal by a saboteur. Detail is also provided of the two opposing commanders who found themselves in armed conflict by the fate of history.

The Story Map includes historical photographs, interactive mapping and links to further reading and resources, as well as a noteworthy vignette of Irish film history.

Mayor of the County of Cork, Cllr Mary Linehan Foley welcomed the launch, marking this important time in our history;

“100 years ago, County Cork was heavily involved the Irish War of Independence. Marking this centenary, this story map will help us to remember this historic event and will raise awareness of the ambush at Cúil na Cathrach, both locally and internationally. While we look forward to a time when we can commemorate together in person and across the many historic locations in County Cork, this online resource provides us all with a way to engage with our rich history from home”.

The ‘Ambush at Cúil na Cathrach’ Story Map is available online and is part of a suite of Story Maps available for viewing on the TII website.

 

Léarscáil Scéil Digiteach do Chomóradh Céad Bliain de Luíochán Chúil na Cathrach

D’fhoilsigh Comhairle Contae Chorcaí agus Bonneagar Iompair Éireann Léarscáil Scéil ar líne dar teideal ‘Ambush at Cúil na Cathrach, West Cork, Ireland: A story of conflict and sacrifice in the Irish War of Independence, 25 February 1921’. Déanann an léarscáil comóradh ar an gcéad bliain ó Luíochán Chogadh Saoirse na hÉireann ag Cúil na Cathrach, gar do Bhaile Mhic Íre i gCorcaigh.

Tharla an luíochán, ina d'ionsaigh Óglaigh Cholún Reatha an IRA baill de Rannán Cúnta Chonstáblacht Ríoga na hÉireann, ag cuid casta de sheanbhóthar an N22 i mbaile fearainn Cúil na Cathrach, timpeall 11 km siar ó bhaile Mhaigh Chromtha.

Tugann an Léarscáil Scéil leagan amach do chomhthéacs stairiúil an luíocháin agus soláthraíonn sé faisnéis faoin gcaoi ar roghnaíodh suíomh an luíocháin, an straitéis luíocháin agus an chaoi ar thit an luíochán amach, lena n-áirítear fealladh amhrasta ag sabaitéir. Tugtar mionsonraí freisin faoin mbeirt cheannasaí ón dá taobh a raibh i  gcoimhlint armtha i gcoinne a chéile de bharr chinniúint na staire.

Cuimsíonn an Léarscáil Scéil grianghraif stairiúla, léarscáil idirghníomhach agus naisc chuig tuilleadh léitheoireachta agus acmhainní, chomh maith le léargas suntasach ar stair scannán na hÉireann.

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley roimh an seoladh, ag ceiliúradh an ama thábhachtaigh seo inár stair;

“100 bliain ó shin, bhí baint mhór ag Contae Chorcaí le Cogadh Saoirse na hÉireann. Agus an comóradh céad bliain seo á chomóradh, cabhróidh an léarscáil scéil seo linn an ócáid ​​stairiúil seo a chomóradh agus ardóidh sé feasacht faoin luíochán ag Cúil na Cathrach, go háitiúil agus go hidirnáisiúnta. Cé go bhfuilimid ag tnúth le ham ina mbeimid in ann comóradh a dhéanamh le chéile go pearsanta agus ag go leor áiteanna stairiúla áirithe i gContae Chorcaí, soláthraíonn an acmhainn ar líne seo bealach dúinn go léir teagmháil a dhéanamh lenár stair shaibhir ón mbaile ”.

Is féidir an Léarscáil Scéil ‘Ambush at Cúil na Cathrach’ a fheiscint ar líne trí shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí www.corkcoco.ie agus tá sé mar chuid de shraith Léarscáileanna Scéil atá ar fáil le breathnú orthu ag :

www.tii.ie/technical-services/archaeology/storymaps/