Published
Thu, 22/10/2020 - 11:55
Body
  1. The Restart Grant Plus Scheme, including the top-ups applied nationwide and in certain counties, will close from midnight on Saturday 31st October.  A new COVID Restrictions Support Scheme (CRSS) was established as part of Budget 2021 on 13th October 2020 and is being operated by the Revenue Commissioners

  2. If you did not apply for the original Restart Grant scheme, which was introduced at the end of May 2020, and believe that you may have been eligible, then please contact your local authority for further information. This process will close at midnight on 31st October.

For more information on the Restart Grant and Restart Grant Plus Schemes see the following link: Restart Grant

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Is é meán oíche Sathairn an 31ú Deireadh Fómhair an spriocdháta don Scéim Deontais Atosaigh Plus, lena n-áirítear íocaíochtaí breise a chuirtear i bhfeidhm ar fud na tíre agus i gcontaetha áirithe.  Bunaíodh Scéim Tacaíochta um Shrianta COVID (CRSS) nua mar chuid de Bhuiséad 2021 ar an 13ú Deireadh Fómhair 2020 agus tá sí á feidhmiú ag na Coimisinéirí Ioncaim

Mura ndearna tú iarratas ar an scéim Deontas Atosaigh bunaidh, a tugadh isteach ag deireadh mhí na Bealtaine 2020, agus má chreideann tú go raibh tú incháilithe, dein teagmháil le d’údarás áitiúil le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil. Dúnfaidh an próiseas seo ag meán oíche ar an 31ú Deireadh Fómhair.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar na Scéimeanna Deontais Atosaigh agus Deontas Atosaigh Plus féach ar an nasc seo a leanas:  Deontas Atosaigh

Service Area