Published
Fri, 06/08/2021 - 10:00
Body

The Cork Motor Tax Office will re-open to the public by appointment only on 9th August 2021. Appointments will be available between the hours of 9.15am-3.45pm.

Appointments can be booked online at www.yourcouncil.ie or via the Motor Tax page of the Cork County Council website- www.corkcoco.ie. Appointments can also be booked by phone at 021-4544566.

The online Motor Tax facility www.motortax.ie continues to be the primary mechanism for customers to renew their motor tax, and for a range of other motor tax related transactions.

The Cork Motor Tax Office has continued to provide a very busy and effective postal service throughout the Covid pandemic and the new appointments service will complement that offering by affording those customers who need to visit the Office in person the opportunity to do so at an arranged time. This represents a significant expansion of the emergency appointments system that operated throughout the recent lockdown.

Postal application forms should be posted to:
Motor Tax Office,
Model Farm Road,
Cork, T12 XP80.

For further information, please check our website at www.corkcoco.ie or contact us at motortax@corkcoco.ie or at 021-4544566.


Oifig Mótarchánach le hathoscailt trí choinne ón 9 Lúnasa

Beidh an Oifig Mótarchánach Chorcaí ag oscailt don phobal trí choinne amháin ón 9 Lúnasa 2021. Beidh coinní ar fáil idir 9.15rn-3.45in.

Is féidir coinní a chur in áirithe ar líne ag www.yourcouncil.ie nó tríd an leathanach Mótarchánach ar www.corkcoco.ie. Is féidir coinní a chur in áirithe ar an nguthán freisin ag 021-4544566

Is í an áis Mhótarchánach ar líne www.motortax.ie an príomh mheicníocht i gcónaí do chustaiméirí a mótarcháin a athnuachan, agus do raon idirbheart eile a bhaineann le mótarcháin.

Lean Oifig Mótarchánach Chorcaí ag soláthar seirbhíse poist an-ghnóthach agus éifeachtach ar fud paindéime Covid agus comhlánóidh an tseirbhís nua coinní seo trí dheis a thabhairt do na custaiméirí sin ar gá dóibh cuairt a thabhairt ar an Oifig go pearsanta ag am réamhshocraithe. Léiríonn sé seo leathnú suntasach ar an gcóras coinne éigeandála a raibh i bhfeidhm le linn an dianghlasála le déanaí.

Ba chóir foirmeacha iarratais a sheoladh chuig:
Oifig Mótarchánach Chorcaí,
Bóthar na Modhfheirme,
Corcaigh, T12 XP80.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar ár suíomh Gréasáin ag www.corkcoco.ie nó déan teagmháil linn ag motortax@corkcoco.ie.ie nó 021-4544566.