Published
Tue, 21/07/2020 - 10:37
Body

The purpose of the Public Consultation is to inform the public of the initial potential options which have been developed to address the problems identified and the constraints identified to date. A Brochure, Questionnaire and Online Feedback Form in addition to Drawings showing the initial potential options and constraints are available to be viewed and downloaded on the N72/N73 Mallow Relief Road website.

This Public Consultation forms an important part of advancing the design process and allows the involvement of the public in developing the Preferred Option. While feedback is welcomed at all stages of the project, we are requesting that the Questionnaire be returned by the 18th of August 2020 in order to ensure that comments from the public and interested parties are received. Feedback can be provided by emailing the project team using the following email address mallowrr@corkrdo.ie.

**************************************************************************************************************************************************************

Is é aidhm an Chomhairliúcháin Phoiblí ná an pobal a chur ar an eolas fé na roghanna féideartha tosaigh a forbraíodh chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna agus na srianta a sainaithníodh go dtí seo. Tá Bróisiúr, Ceistneoir agus Foirm Aiseolais Ar Líne chomh maith le Líníochtaí a thaispeánann na roghanna agus na srianta féideartha tosaigh ar fáil le féachaint orthu agus le híoslódáil ar shuíomh Gréasáin Bhóthar Faoisimh Mhala N72 / N73: N72/N73 Mallow Relief Road website

Is cuid thábhachtach é an Comhairliúchán Poiblí seo den phróiseas dearaidh a chur chun cinn agus tugann sé deis do rannpháirtíocht an phobail i bhforbairt na Rogha is fearr. Cé go bhfáiltítear roimh aiseolas ag gach céim den tionscadal, táimid ag iarraidh go gcuirfear an Ceistneoir ar ais fén 18ú Lúnasa 2020 d’fhonn a chinntiú go bhfaighfear tuairimí ón bpobal agus ó pháirtithe leasmhara. Is féidir aiseolas a sholáthar trí ríomhphost a sheoladh chuig foireann an tionscadail ag an seoladh seo a leanas:  mallowrr@corkrdo.ie.

Public Notices or News