Published
Tue, 23/06/2020 - 11:11
News Image
Attending the launch of the map, in front of a display, are Chief Executive of Cork County Council Tim Lucey, Mayor of the County of Cork Councillor Ian Doyle, & Director of Services Sharon Corcoran.
Body

As communities begin to emerge from the Covid-19 pandemic, Cork County Council has created a unique, interactive ‘Rediscover Cork County’ map providing, at the touch of a button, a wide range of information on attractions and activities to avail of across the county.

The initiative is part of the Local Authority’s wider Project ACT (Activating County Towns), a dedicated programme to help businesses and communities to support the regeneration of the economy in Cork’s towns and villages.

While the ‘Rediscover Cork County’ map provides details on places and activities, one of its key features is ‘Near Me’, which enables the user to insert their location or town of preference within a radius of up to 100 kilometres. The map will then provide information on nearby attractions within that area and generate directions to an attraction or activity of choice, enabling the rediscovery of Cork County and its many hidden gems.  Up to 12 categories can be filtered such as attractions, activities, gardens, beaches, family fun, heritage and food experiences plus many more.

Commenting on the launch, Mayor of the County of Cork, Cllr. Ian Doyle highlighted how the map would offer a real benefit to the people of Cork County as they look at taking a break and discovering what is on offer right here on their doorstep,

‘It is incredible that we have over 600 places to see and activities to choose from, a claim that I am confident no other county could truthfully boast! I warmly welcome the Rediscover Cork County Tourism Map, which will be instrumental in encouraging everyone to realise the value of staying closer to home.  Whether you’re looking to explore your local area or travel further around our county, I would encourage you to use this map and discover the remarkable range of things to see and do in every corner of Cork. It will also be a great way to generate additional domestic tourists from other counties and eventually international visitors once it is safe to do so.’

The interactive map also provides a ‘quick town link’ giving a close view of what’s within a town as well as providing links to dining and accommodation options in the area.  Cork County Council is also producing a series of short promotional videos which will be incorporated into the ‘quick town links’ section, offering a visual glimpse of what is on offer in each respective area.

Speaking at the launch of the ‘Rediscover Cork County’ Tourism Map, Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey went on to say,

‘We would strongly encourage locals when rediscovering Cork County that they would combine this with supporting our wider hospitality and retailing sectors and make this an all-encompassing approach to re-booting our own local economy and jobs.’

The ‘Rediscover Cork County’ Tourism Map can be found by visiting https://www.corkcoco.ie/en/rediscover-cork-county and is compatible across all mobile devices.   Cork County Council will continue to develop its’ database of Cork attractions and activities and will update the map as required. Feedback/suggestions on the map are welcome and can be submitted by emailing rediscovercorkcounty@corkcoco.ie


Seolann Comhairle Contae Chorcaí léarscáil idirghníomhach turasóireachta ina bhfuil níos mó ná 600 áit le feiscint agus rudaí le déanamh i gContae Chorcaí

Agus an phobail ar fud an chontae ag éirí amach ó phaindéim Covid-19, tá léarscáil uathúil, idirghníomhach ‘Rediscover Cork County’ cruthaithe ag Comhairle Contae Chorcaí, ag soláthar, le brú cnaipe, raon leathan faisnéise ar nithe is díol spéise agus gníomhaíochtaí ar féidir leas a bhaint astu ar fud an chontae.

Tá an tionscnamh mar chuid de Thionscadal níos leithne an Údaráis Áitiúil, an Tionscadal ACT (Bailte Contae a Ghníomhachtú), clár tiomnaithe chun cabhrú le gnóthais agus le pobail tacú le hathghiniúint an gheilleagair i mbailte agus sráidbhailte Chorcaí.

Soláthraíonn an léarscáil ‘Rediscover Cork County’ mionsonraí ar áiteanna agus ar ghníomhaíochtaí.

Príomhghné de Léarscáil Turasóireachta GIS ‘Rediscover Cork County’ ná an fheidhm ‘Near Me’ a chuireann ar chumas an úsáideora a shuíomh nó a mbaile tosaíochta a chur isteach laistigh de gha suas le 100 ciliméadar.

Ansin soláthróidh an léarscáil faisnéis faoi nithe is díol spéise in aice láimhe laistigh den limistéar sin agus ginfidh sé treoracha chuig díol spéise nó gníomhaíocht de rogha, rud a chuirfidh ar chumas Contae Chorcaí agus a chuid seodra ceilte a athaimsiú. Is féidir suas le 12 chatagóir de nithe is díol spéise a scagadh, M.sh. gníomhaíochtaí, gairdíní, tránna, spraoi teaghlaigh, oidhreacht agus eispéiris bhia agus go leor eile.

Ag trácht dó ar an seoladh, Chuir Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Ian Doyle béim ar an gcaoi a dtabharfadh an léarscáil sochar dáiríre do mhuintir Chontae Chorcaí agus iad ag féachaint ar shos a thógáint go háitiúil agus a aimsiú cad atá ar fáil anseo ar leac an dorais acu,

‘Tá sé dochreidte go bhfuil os cionn 600 áit againn le feiscint agus gníomhaíochtaí le roghnú as, rud a bhfuil muinín agam nach bhféadfadh aon chontae eile a rá go fírinneach! Cuirim fáilte chroíúil roimh Léarscáil Turasóireachta 'Rediscover Cork County', a bheidh lárnach i spreagadh a thabhairt do gach duine an luach a bhaineann le fanacht níos gaire don bhaile a bhaint amach. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh taiscéal a dhéanamh ar do cheantar áitiúil nó taisteal níos faide timpeall ár gcontae, mholfainn duit an léarscáil seo a úsáid agus an réimse suntasach rudaí atá le feiscint agus le déanamh i ngach cearn de Chorcaigh a aimsiú. Bealach iontach a bheidh ann freisin turasóirí intíre breise a mhealladh ó chontaetha eile agus, níos déanaí ,  cuairteoirí idirnáisiúnta, nuair a bheidh sé sábháilte sin a dhéanamh.'

Soláthraíonn an léarscáil idirghníomhach ‘nasc baile tapaigh’ freisin a thugann léargas cóngarach ar a bhfuil laistigh de bhaile chomh maith le naisc a sholáthar le roghanna bhia agus lóistín sa cheantar. Tá Comhairle Contae Chorcaí ag táirgeadh sraith d’fhíseáin ghearra fógraíochta a bheidh cuimsithe sa chuid ‘nasc baile tapaigh’, ag tairiscint amharc-léargais ar a bhfuil ar fáil i ngach ceantar faoi seach.

Ag labhairt dó ag seoladh an Léarscáil Turasóireachta ‘Rediscover Cork County’, lean Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey ar aghaidh ag rá,

‘Mholfaimis go láidir do mhuintir na háite agus iad ag athaimsiú Contae Chorcaí go gcomhcheanglóidís é seo leis an tacú lenár n-earnálacha fáilteachais agus miondíola níos leithne agus go ndéanfadh sé seo cur chuige uilechuimsitheach chun ár ngeilleagar agus ár bpoist áitiúla féin a athbhunú. '

Is féidir an Léarscáil Turasóireachta ‘Rediscover Cork County’ a fháil trí chuairt a thabhairt ar https://www.corkcoco.ie/en/rediscover-cork-county agus tá sé comhoiriúnach ar fud gach gléas soghluaiste. Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag forbairt a bunachar sonraí de nithe is díol spéise agus gníomhaíochtaí i gCorcaigh agus déanfaidh sí an léarscáil a nuashonrú de réir mar is gá. Fáilteofar roimh aiseolas / moltaí ar an léarscáil agus is féidir iad a chur isteach trí ríomhphost a sheoladh chuig rediscovercorkcounty@corkcoco.ie

CRÍOCH