Published
Tue, 15/09/2020 - 09:08
News Image
Mayor seated under new canopy
Body

Cork County Council’s Project ACT has recently overseen the addition of new outdoor canopies in Macroom and Millstreet, encouraging locals and visitors to take time to enjoy all that the towns have to offer.

Two new street canopies have been installed in Millstreet, one located in the town centre at The Square and one near the Church. The canopies were agreed by the local Town Activation Team and will soon be accompanied by accessibility friendly picnic benches that will facilitate outdoor dining while enabling social distancing. It is hoped the canopies will remain a permanent feature in the town, although the canopy at The Square will be removed to make way for the towns attractive annual Christmas Light installation. A unique mural depicting Millstreet town in the late 19th century has also been completed on Main Street by artists Cormac Sheil and Denis Reardon. The mural was delivered under Project Act in conjunction with Millstreet Tidy Towns and forms part of a wider plan to significantly enhance the visual environment of the town.

The Town Activation Team in Macroom has also supported the installation of two street canopies in the town, one by the Town Hall and one on South Square. Accompanying accessibility friendly picnic benches and planters are due to be installed to provide an inviting space for people to meet outdoors, while observing social distancing. It is expected that the canopies will also remain an ongoing feature in Macroom.

Mayor of the County of Cork, Cllr. Mary Linehan Foley welcomed the developments saying;

“The dedicated work carried out by both Macroom and Millstreet Town Teams under Project ACT has bought about a transformation for these towns that will benefit everyone. The commitment, participation and contribution of the members of each Town Team have made a positive change that will be felt into the future.”

Chief Executive of Cork County Council Tim Lucey noted;

“The Town Activation Teams established under Project ACT are developing community driven solutions to reopening social and economic life in Cork County. Ensuring our towns and villages look beautiful fosters confidence in our rural communities and encourages people to shop and support the businesses on their doorstep. What we see in Macroom, Millstreet, and towns and villages throughout Cork County are significant enhancements to public space to secure them as great places to live and to work in for years to come.”

***********************************************************************************************************************************************************

Rinne Tionscadal ACT de chuid Chomhairle Contae Chorcaí maoirseacht le déanaí ar ceann-bhrait nua faoin aer a chur in áit i Maigh Chromtha agus Sráid an Mhuilinn, ag spreagadh muintir na háite agus cuairteoirí chun am a thógáint chun scíth a ligint  agus taitneamh a bhaint as gach a bhfuil le tairiscint ag na bailte sin.

Tá dhá ceann-bhrat sráide nua suiteáilte i Sráid an Mhuilinn, ceann suite i lár an bhaile ag an gCearnóg agus ceann in aice leis an Eaglais. Chomhaontaigh an Fhoireann Gníomhachtaithe Bhaile áitiúil na ceann-bhrait seo, agus go luath beidh binsí picnice inrochtana a éascóidh bia lasmuigh agus a chuirfidh ar chumas scaradh sóisialta. Táthar ag súil go bhfanfaidh na ceannbhrait mar ghné bhuan den bhaile, cé go mbainfear an ceannbhrat ag an gCearnóg chun bealach a dhéanamh do shuiteáil bhliantúil Solas Nollag tarraingteach na mbailte. Tá múrmhaisiú uathúil a thaispeánann baile Shráid an Mhuilinn ag deireadh an 19ú haois curtha i gcrích ar an bPríomhshráid leis na healaíontóirí Cormac Sheil agus Denis Reardon. Seachadadh an múrmhaisiú fén Tionscadal Act i gcomhar le Millstreet Tidy Towns agus tá sé mar chuid de phlean níos leithne chun timpeallacht amhairc an bhaile a fheabhsú go suntasach.

Thacaigh Foireann Gníomhachtaithe Bhaile Mhaigh Chromtha le suiteáil dhá cheannbhrat sráide sa bhaile, ceann ag Halla an Bhaile agus ceann ar an gCearnóg Theas. Tá binsí picnice inrochtana agus soithí plandaí le suiteáil chun spás fáilteach a sholáthar do dhaoine chun bualadh le chéile, agus iad ag cleachtadh scaradh sóisialta. Táthar ag súil go bhfanfaidh na ceannbhrait mar ghné leanúnach i Maigh Chromtha.

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Mary Linehan Foley roimh na forbairtí ag rá;

“Tá claochlú déanta ag na bailte seo as an obair thiomnaithe a dhein Foirne Baile Mhaigh Chromtha agus Sráid an Mhuilinn fé Tionscadal ACT a rachaidh chun leasa gach duine. Tá tiomantas, rannpháirtíocht agus rannchuidiú baill gach Foirne Baile tar éis athrú dearfach a dhéanamh a bhraithfear amach anseo. "

Thug Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí fé deara;

“Tá na Foirne Gníomhachtaithe Bhaile a bunaíodh fé Tionscadal ACT ag forbairt réitigh atá á dtiomáint ag an bpobal chun an saol sóisialta agus eacnamaíoch a athoscailt i gContae Chorcaí. Cothaíonn muinín inár bpobail tuaithe a chinntiú go bhfuil cuma álainn ar ár mbailte agus sráidbhailte agus spreagann sé daoine chun siopadóireacht a dhéanamh agus tacú leis na gnóthais atá ar leac an dorais acu. Is feabhsuithe suntasacha ar an spás poiblí iad na rudaí a fheicimid i Maigh Chromtha, Sráid an Mhuilinn, agus bailte agus sráidbhailte ar fud Chontae Chorcaí chun iad a dhaingniú mar áiteanna iontacha le maireachtáil iontu agus chun obair iontu go ceann blianta. "