Published
Fri, 13/11/2020 - 15:26
Body

Notice is hereby given that the draft budget of Cork County Council for the local financial year ending 31st of December 2021 has been prepared and will be considered by the Council at its’ Budget Meeting to be held at 11.00am on Monday, 23rd of November, 2020, in County Hall, Cork.

A copy of the said draft budget has been deposited in the offices of the Council at the County Hall, Carrigrohane Road, Cork, and may be inspected there free of charge from Friday, 13th November 2020 by any member of the public at any time while the offices are open for the transaction of official business.

A copy of the draft Budget Book will be supplied to every person making an application therefore at the price of €10.00.

***********************************************************************************************************************************************************

Tugtar fógra leis seo gur ullmhaíodh dréachtbhuiséad Chomhairle Contae Chorcaí don bhliain airgeadais áitiúil dar críoch 31 Nollaig 2021 agus go ndéanfaidh an Chomhairle é a mheas ag a ‘Cruinniú Buiséid a bheidh ar siúl ag 11.00 r.n. Dé Luain, 23 Samhain, 2020, i Halla an Chontae, Corcaigh.

Tá cóip den dréachtbhuiséad sin in oifigí na Comhairle i Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, agus féadfaidh aon bhall den phobal í a iniúchadh saor in aisce ón Aoine, 13 Samhain 2020 ag am ar bith le linn uaireanta oscailte na n-oifigí 

Soláthrófar cóip den dréachtleabhar Buiséid do gach duine a iarrfaidh air cheann ar phraghas €10.00.

Public Notices or News