Published
Fri, 14/08/2020 - 15:44
News Image
A copy of the notice, advising that beach goers avoid swallowing or splashing water, wash hands before handling food, avoid swimming with an open cut or wound, and to avoid swimming if pregnant or have a weakened immune system.
Body

A Prior Warning Notice has been placed at Rosscarbery Lagoon and the Warren beach, Friday 14th August 2020. The prior warning notice has been placed as a result of heavy rain and the possible impact from floodwaters.  This beach will be sampled Monday August 17th, and a full set of microbiological results will be available Wednesday August 19th.  Information on this beach is available on www.beaches.ie and the latest results will be updated on the notice board as they become available.

****************************************************************************************************************************************************************

Tá Réamhfhógra Rabhaidh curtha ag murlach Ros Ó gCairbre agus ag trá Warren, Dé hAoine an 14ú Lúnasa 2020. Cuireadh an réamhfhógra rabhaidh mar thoradh ar bháisteach throm agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag uisce tuile. Déanfar sampláil ar an trá seo Dé Luain an 17ú Lúnasa, agus beidh sraith iomlán torthaí micribhitheolaíochta ar fáil Dé Céadaoin an 19ú Lúnasa. Tá faisnéis ar an trá seo ar fáil ar www.beaches.ie agus tabharfar na torthaí is déanaí cothrom le dáta ar an gclár fógraí de réir mar a bheidh siad ar fáil.

Public Notices or News