Published
Wed, 19/08/2020 - 16:55
Body

Prior Warning Notices have been placed at the following beaches: Youghal Claycastle, Youghal Front Strand, Garryvoe, Fountainstown, Garrettstown, Coolmain, Warren, Tragumna, Barleycove, Cadogans Strand, Red Strand, Rocky Bay, Oysterhaven, Ballynamona and Ballyrisode beaches.  

Prior Warning notices have been placed as there is a high risk that the predicted heavy rainfall events/high winds between 20th & 21st August may impact on bathing water quality at these beaches.  These beaches will be sampled Monday August 24th or the next practical available date. Results will be available on www.beaches.ie and updated on the notice boards at the beaches as soon as they become available.

*********************************************************************************************************************************************************

Tá Réamhfhógraí curtha ag na tránna seo a leanas: An Caisleán Cria, Eochaill, Front Strand, Eochaill, Garraí Bhoithe, Baile Mhontáin, Baile Ghearóid, Cúl Méine, Warren, Tráigh Omna, Bá na hEornan, Trá na hAidhleann, Trá Dhearg, Cuan Rocky, Cuan Oisrí, Baile na Móna agus Baile Riosóid.

Cuireadh réamhfhógraí rabhaidh toisc go bhfuil riosca ard ann go bhféadfadh go mbeadh tionchar de bharr na himeachtaí báistí troma / gaotha arda atá tuartha idir an 20ú agus an 21ú Lúnasa ar cháilíocht uisce snámha ag na tránna seo. Déanfar sampláil ar na tránna seo Dé Luain an 24ú Lúnasa nó an chéad dáta praiticiúil eile atá ar fáil. Beidh torthaí ar fáil ar www.beaches.ie agus tabharfar cothrom le dáta iad ar na cláir fógraí ag na tránna a luaithe a bheidh siad ar fáil.

Bathing Prior Warning Notices

Public Notices or News