Published
Mon, 23/03/2020 - 14:59
Body

Based on guidance from the Department of Health, Cork County Council wishes to advise that public access to beaches, parks and other amenity spaces (with the exception of playgrounds) remain open at present. Any future decisions on this matter will be made in conjunction with other agencies who have responsibility in this area. Individuals must also accept personal responsibility for their actions and decisions to comply with HSE Guidance on Social Distancing in the interests of public health.

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey explains,

“In response to the current situation and the need for social distancing, Cork County Council took the decision last Monday to close our playgrounds to the public. Many Cork County beaches and open spaces are accessible from a variety of locations, with only some having publicly owned car-parks and many other public parks are not in Council ownership or control, therefore limiting access to these amenity areas is challenging.  In addition to this, it is important that any decision taken by Cork County Council on this matter is made in conjunction with other agencies who have responsibility. This issue remains under review. It is of paramount importance to bear in mind that each citizen must take personal responsibility in their use of public spaces and adhere strictly to the guidance from the Health Service Executive on social distancing to help protect themselves and others.”

Mayor of the County of Cork, Cllr Ian Doyle added

“We can undoubtedly save lives by slowing the spread of Covid-19 but it will take a massive effort from the entire community.  Wanting to spend time outdoors is a natural response and it is good for our health as long as we behave responsibly and keep the health of everybody in mind. We can do this by avoiding contact with others, maintaining a distance of 2 metres and make the responsible choice to turn around and go somewhere else if a public space looks already busy.  Remember we are all in this together and your choices right now will affect your family and your wider community”.

*************************************************************************************************************************************************************

 

Míníonn Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí,

“Mar fhreagairt ar an staid reatha agus an gá atá le scaradh sóisialta, ghlac Comhairle Contae Chorcaí leis an gcinneadh Dé Luain seo caite ár gclós súgartha a dhúnadh don phobal. Tá go leor tránna agus spásanna oscailte i gContae Chorcaí inrochtana ó áiteanna éagsúla, agus níl ach roinnt acu le carrchlóis faoi úinéireacht phoiblí agus chomh maith leis sin tá go leor páirceanna poiblí eile nach bhfuil faoi úinéireacht nó faoi rialú na Comhairle, dá bhrí sin tá sé dúshlánach rochtain ar na ceantair thaitneamhachta seo a theorannú. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach go ndéanfar aon chinneadh a dhéanann Comhairle Contae Chorcaí ar an ábhar seo i gcomhar le gníomhaireachtaí eile a bhfuil freagracht orthu. Tá an cheist seo fé athbhreithniú fós. Tá sé fíorthábhachtach a mheabhrú go gcaithfidh gach saoránach freagracht phearsanta a ghlacadh agus iad ag úsáid spásanna poiblí agus cloí i gceart leis an treoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le scaradh sóisialta chun iad féin agus daoine eile a chosaint. "

 

Chuir Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle leis

“Gan amhras is féidir linn beathaí a shábháil trí scaipeadh Covid-19 a mhoilliú ach tógfaidh sé iarracht mhór ón bpobal ar fad. Is freagra nádúrtha é a bheith ag iarraidh am a chaitheamh amuigh faoin aer agus is maith an rud é dár sláinte fad is a dhéanaimid iompar go freagrach, agus sláinte gach duine a choimeád i gcuimhne. Is féidir linn é seo a dhéanamh trí theagmháil fisiciúil le daoine eile a sheachaint, achar 2 mhéadar a choimeád agus an rogha fhreagrach a dhéanamh dul go háit éigin eile má tá spás poiblí gnóthach cheana féin. Cuimhnigh go bhfuilimid go léir i dteannta a chéile san rud seo agus rachaidh do roghanna i bhfeidhm ar do theaghlach agus ar do phobal i gcoitinne ”.