Published
Wed, 15/07/2020 - 15:15
Body

Raffeen Civic Amenity Site will be open as normal from Thursday 16th of July onwards. The site will also be able to resume accepting paint from the public.

************************************************************************************************************************************************************

Beidh Suíomh Conláiste Cathartha Ráth Mhín ar oscailt mar is gnách ón Déardaoin 16ú Iúil ar aghaidh. Beidh an suíomh in ann glacadh le péint ón bpobal arís ón dáta sin chomh maith.
 

Service Area
Public Notices or News