Published
Tue, 03/09/2019 - 15:59
News Image
Cllr. Michael Looney. (Deputy Mayor) cutting the ribbon at the official opening of the new social houses at Cuan Barra in Ballingeary, Co. Cork. Picture: Richard Coleman - Aperture Photography
Body

Deputising for the Mayor of the County of Cork, Cllr Michael Looney and Dónal McManus, CEO of the Irish Council of Social Housing last week launched a new development of social housing at Cuan Barra, Kilmore, Béal Átha an Ghaorthaidh by the housing body Coiste Tithe Uibh Laoire Teo.

The development comprises of three houses providing long-term accommodation for older people.  Cork County Council is the sanctioning authority for the project and assisted in securing funding from the Department of Housing, Planning, Community and Local Government and supporting its development through the Capital Assistance Scheme.

Speaking at the launch, Donal McManus, CEO of the Irish Council for Social Housing, said

“This is a concrete example of the successful partnership that has been fostered between Coiste Tithe Uibh Laoire and Cork County Council. This rural revitalisation work demonstrates what smaller housing associations can achieve through the dedication and zeal of the local community. These additional low energy and age-friendly bungalows, alongside the existing campus facilities and services cater for the needs of both the local residents as well as the wider community, and they really are the lynchpin around which the resilient community of Béal Átha’n Ghaorthaidh will thrive and prosper”.

Cllr. Looney went on to say,

“supports such as these housing units enable older people to remain in their communities and are absolutely vital to rural Ireland.  Housing is about being close to family and social networks and this partnership between Cork County Council and the Coiste Tithe Uibh Laoire Teo has been a great success in achieving this”. 

He added that this was a very high quality development and wished the residents all the best in their new homes. The new development was constructed by Droumleigh Construction Bantry following the turning of the sod in January 2018 and completed within budget before the end of the year. The newly completed houses bring the total to 6 units providing long term accommodation within the Cuan Barra complex.

Coiste Tithe Uibh Laoire Teo is a non-profit organisation located in the Gaeltacht village of Ballingeary in the parish of Uibh Laoire.  It has developed a purpose built community centre (Cuan Barra), a childcare facility and playground (Spraoi na Laoi) along with social housing and a rural transport bus.  These facilities are used regularly for a diverse range of activities to improve the lives of local people.  Coiste Tithe Uibh Laoire Teo were awarded overall winner of Community and Voluntary Group at the 2014 Annual Mayor's Community Awards.

ENDSLánsáil forbairt Tithe Sóisialta I mBéal Átha’n Ghaorthaidh

Lánsáil Dónal Mac Mánusa, CEO, Chomhairle Tithíochta Sóisialta na hÉireann agus Mícheál Ó Luanaigh, ionadaí an Mhéara forbairt nua de tithe sóisialta I gCuan Barra An Choill Mhór, Béal Átha’n Ghaorthaidh, forbairt atá curtha chun críche ag comhlacht Tithíochta Coiste Tithe Uíbh Laoire Teo.

Trí cinn de thithe atá sa bhforbairt a chuireann ionad cónaithe fad théarmach ar fáil do dhaoine scothaosta. Sé Comhairle Co. Chorcaí an t-údarás céadach don tionscnamh seo agus siad a chuidigh le maoiniú a fháil ón Roinn Tithíochta Pleanála Pobail agus Rialtais Áitiúil agus tacaíocht trí Scéim Chúnaimh Chaipitil.

Ag labhairt do ag an lánsáil dúirt Dónal Mac Mánusa, CEO Comhairle Tithíochta Sóisialta na hÉireann.

“Is sampla láidir é seo den rannpháirtíocht rathúil atá cothaithe idir Choiste Tithe Uíbh Laoire agus Comhairle Co. Chorcaí. Léiríonn an obair athbheochana tuaithe seo an méid is féidir cumainn bheaga tuaithe a bhaint amach trí dhúthracht agus fabhrach do sheanóirí, táid taobh leis na háiseanna agus seirbhísí atá riachtanach ní hamháin do mhuintir na dtithe ach don phobal áitiúil chomh maith. Is cinnte gur cúl taca iad do rathúlacht pobal láidir meanmnach Bhéal Átha’n Ghaorthaidh”.

Sé bhí le rá ag an gComhairleoir Ó Luanaigh

“Tacaíochtaí cosúil leis seo na haonaid tithíochta seo cuireann siad ar chumas seanóirí cónaí ina dtithe féin gairid dá gclann agus de imeachtaí sóisialta ina bpobal féin rud atá fíor riachtanach do mhuintir na tuaithe in Éirinn. Toradh fónta é ar an gcaidreamh agus comhoibriú idir Chomhairle Co. Chorcaí agus Coiste Tithíochta Bhéal Átha’n Ghaorthaidh”

Mhol sé ard chaighdeán na dtithe agus ghuigh sé rath agus séan ar na háitritheoirí ina dtithe nua. Siad Droumleigh Construction Beanntraí a thóg na tithe seo. D’iompaíodh an fód in Eanáir na bliana 2018 agus cuireadh críoch leis an obair roimh dheireadh na bliana gan an buiséad a shárú. Faoi láthair tá sé ionad cónaithe fad théarmach ar láthair Chuan Barra. 

Is eagraíocht gan phroifid í Coiste Tithe Uíbh Laoire Teo atá lonnaithe I sráidbhaile Gaeltachta Bhéal Átha’n Ghaorthaidh I bparóiste Uíbh Laoire. Siad so na foirgnimh atá tógtha acu: Ionad Pobail (Cuan Barra), Áis Cúram Leanaí, Clós Súgartha (Spraoi na Laoi) agus sé cinn de thithe sóisialta. Chomh maith leis sin tá bus iompair tuaithe (Luas Chuan Barra) curtha ar fáil acu. Baintear úsáid as na háiseanna seo go rialta le haghaidh réimse éagsúil imeachtaí chun saol muintir na háite a fheabhsú. Sa bhliain 2014 ar ócáid Gradaim Bliantúil an Árd Mhaoir, bronnadh an Príomh Ghradam sa Chatagóir Grúpa #Pobail agus Deonach ar Choiste Tithe Uíbh Laoire.

 

Additional News Images
AERIAL PICTURES-CUAN BARRA