Published
Thu, 21/05/2020 - 11:40
Body

A Special Meeting of Cork County Council will be held at 11am on Friday 22nd May 2020 in County Hall.

Please click the following link to the agenda and additional document for this special meeting.

The meeting is a public meeting.

For anyone that wishes to attend the meeting but must travel more than 5 kilometres to the meeting, please contact Corporate Services Dept at (021) 4285690 or email corporate.services@corkcoco.ie and we will arrange to issue you with an appropriate notification to facilitate your attendance at the meeting.

Please note that in order to maintain social distancing measures there is a limit on the numbers that can attend at County Hall.

*************************************************************************************************************************************************************

Tionólfar Cruinniú Speisialta de Chomhairle Contae Chorcaí ag 11rn Dé hAoine 22ú Bealtaine 2020 i Halla an Chontae.

Cliceáil le do thoil ar an nasc seo a leanas chun teacht ar an gclár oibre agus an doiciméad breise don chruinniú speisialta seo.

Cruinniú poiblí is ea an cruinniú seo.

Do dhuine ar bith ar mian leo freastal ar an gcruinniú ach a chaithfidh taisteal níos mó ná 5 chiliméadar chuig an gcruinniú, déan teagmháil le do thoil leis an Roinn Seirbhísí Corparáideacha ag (021) 4285690 nó seol ríomhphost chuig corporate.services@corkcoco.ie agus socróimid an fógra cuí a eisiúint duit ar mhaithe le do fhreastal ar an gcruinniú a éascú.

D’fhonn bearta um scaradh sóisialta a choimeád, tá teorainn leis an líon daoine ar féidir leo freastal ar Halla an Chontae.