Published
Wed, 25/03/2020 - 14:36
Body

Cork County Council wish to advise that, on foot of new measures announced by Government on Tuesday, 24th March with regard to COVID-19 restrictions, all markets across County Cork must be suspended with immediate effect and remain closed for the duration of the imposed restrictions

 

Mayor of the County of Cork, Cllr Ian Doyle says:

"The new restrictions announced by An Taoiseach yesterday mean that non-essential retail businesses and facilities, under which markets are included, must now close. In normal circumstances, our markets are a valuable social asset and source of great local food. But these are not normal circumstances and while I understand it may be upsetting for traders and customers alike, in these unprecedented times we must take unprecedented measures. Social distancing is of utmost importance and critical to slowing the spread of this virus. I would like to take this opportunity to remind everyone that now more than ever it is important to support one another; we can still show compassion and kindness but just remember to keep a minimum of 2 metres distance and to adhere to HSE advice.”

**********************************************************************************************************************************************************

 

Is mian le Comhairle Contae Chorcaí a chur in iúl, de bhun bearta nua a d’fhógair an Rialtas Dé Máirt, ar an 24ú Márta maidir le srianta COVID-19, go gcaithfear gach margadh ar fud Chontae Chorcaí a chur ar fionraí láithreach agus fanfar dúnta ar feadh ré na srianta leagtha

Deir Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle:

"Ciallaíonn na srianta nua a d’fhógair an Taoiseach inné go gcaithfidh gnóthais agus saoráidí miondíola neamhriachtanacha, faoina bhfuil margaí san áireamh, dúnadh anois. I ngnáthchúinsí, is sócmhainn shóisialta luachmhar agus foinse bia iontach áitiúil iad ár margaí. Ach ní gnáthchúinsí iad seo agus cé go dtuigim go bhféadfadh sé a bheith ana-chorrach do thrádálaithe agus do chustaiméirí araon, sna hamanna gan fasach seo ní mór dúinn bearta gan fasach a ghlacadh. Tá an scaradh sóisialta thar a bheith tábhachtach chun scaipeadh an víreas seo a mhoilliú. Ba mhaith liom an deis seo a thapú a mheabhrú do gach duine go bhfuil sé tábhachtach anois, níos mó ná riamh, tacú lena chéile; is féidir linn comhbhá agus cineáltas a thaispeáint fós ach cuimhnigh go bhfuil gá orainn go léir 2 mhéadar ar a laghad a choimeád idir eadrainn agus cloí le comhairle an FSS. "

Additional News Images
COVID-19 Service Update Poster Markets
Public Notices or News