Published
Thu, 30/01/2020 - 14:42
News Image
Items from the Comfort Kit spread out on a table at Cork County Council's Library Headquarters
Body

Is minic a bhíonn faitíos ar thuismitheoirí agus múinteoirí i gcuairt ar an leabharlann le leanaí néara-éagsúlach. Bíonn imní orthu go gcuirfeadh solas isteach ar an bpáiste, go mothóidh siad faoi léigear leis na spreagthaí difriúla, agus mar thoradh de sin go mbeadh roinnt compord ag teastáil uathu. Tá réiteach ag leabharlanna soghluaiste agus brainse Chomhairle Contae Chorcaí don fhadhb seo.

Mar chuid de thiomantas na Seirbhíse Leabharlainne do chuimsiú, is féidir le gach leabharlann “Paca Chompoird” a thairiscint do thuismitheoirí nó do mhúinteoirí chun cabhrú lena gcuairt a dhéanamh níos ciúine agus níos taitneamhaí do chách. Cuimsíonn an paca seo cosantóirí cluaise, blaincéad glúine trom (weighted blanket), spéaclaí dorcha agus pinn luaidhe chumhra chomh maith le bréagán fidget. Roghnaíodh na rudaí seo chun na céadfaí a fhaoiseamh agus chun mothúchán slándáil a thabhairt don pháiste. Chun leas a bhaint as an bpaca, ba chóir do chuairteoirí leabharlainne iad a iarraidh ag a mbrainse áitiúil nó a leabharlann soghluaiste.

Chomh maith leosiud, tairgeann go leor brainsí leabharlainne réimse beag bréagán nó cluichí atá ceaptha chun cabhrú le forbairt mótair nó cognaíoch na bpáistí. I roinnt brainse tá cloig chomhaireamh-síos le fáil, rud a ligeann do bhaill fad ama a gcuairt a thomhas, agus cabhraíonn sé seo le páistí éirí níos feasaí ar a gcuid ama sa leabharlann agus mar sin laghdaíonn sé an seans go mbeidís caointeach nó trína chéile ag deireadh an chuairt.

Tá an paca seo mar chuid de straitéis arna cur i bhfeidhm ag Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí chun tacú le leanaí agus le daoine fásta a bhfuil saincheisteanna céadfacha acu. I measc na bpleananna eile do 2020 tá ceardlanna a thairiscint do thuismitheoirí, chomh maith le scéalta sóisialta a chur ar fáil do gach brainse agus leabharlann soghluaiste. Tá an tSeirbhís Leabharlainne ag iniúchadh féidearthachtaí maidir le spás nó balla céadfach a chruthú  sna brainsí móra agus bréagáin agus trealamh céadfach breise a thriail. Táthar ag súil go mbainfidh leanaí, agus go deimhin daoine fásta, le saincheisteanna céadfacha, taithí níos dearfaí ar leabharlanna dá bharr.

D'fháiltigh anClr. Christopher O'Sullivan, Méara Chontae Chorcaí roimh an tionscnamh. Dúirt sé :

“Tá leabharlanna ar cheann de na bealaí is infheicthe agus is tábhachtaí ina mbíonn ag Comhairle Contae Chorcaí I dteagmháil agus ag gabhal leis an bpobal. Tá sé fíorthábhachtach do phobail deireadh a chur le gach constaic fhéideartha a bhaineann le hiontráil. Déanfaidh tionscnaimh ar nós na “Paca Chompoird” difríocht mhór do dhaoine aonair le néara-éagsúla agus dá dteaghlaigh, saibhríonn a gcuimsiú agus a rannpháirtíocht an pobal ar fad. ”

Le haghaidh tuilleadh eolais dein seiceáil le do bhrainse áitiúil nó anleabharlann soghluaiste i gContae Chorcaí.
 

Additional News Images
Items from the Comfort kit arranged to look like a face.