Published
Wed, 24/06/2020 - 09:22
Body

As and from 24/06/2020 all approved applicants can now view and express an interest in all vacant properties countywide that are advertised on the CBL system. If you have any queries, please contact (021) 4386635. For more information on choice based letting please see the following link: Choice Based Letting.

 

**************************************************************************************************************************************************

Ón 24/06/2020 ar aghaidh is féidir le gach iarratasóir ceadaithe gach áitreabh folamh ar fud an chontae a fhógraítear ar an gcóras Scéim Rogha Tithíochta (CBL) a fheiscint, agus is féidir leo spéis a léiriú iontu. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le (021) 4386635. Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis an Scéim Rogha Tithíochta féach an nasc seo a leanas: Scéim Rogha Tithíochta.

Service Area