Published
Fri, 21/08/2020 - 11:51
Body

On the advice of An Taisce, BarleyCove Blue Flag is withdrawn for the following reason: The Pontoon which provides access to the beach is out of service due to storm damage and, as a result there is currently no public access to Barleycove beach from the car park area, pending repairs to the pontoon.

For further information please contact Municipal District West 023 8833380 or email beaches@corkcoco.ie

**************************************************************************************************************************************************************

Ar chomhairle An Taisce, aistarraingítear Bratach Ghorm Bhá na hEornan ar an gcúis seo a leanas: Tá an Pontún a sholáthraíonn rochtain ar an trá as seirbhís mar gheall ar dhamáiste stoirme agus, dá bharr sin níl aon rochtain phoiblí ar thrá Bhá na hEornan ón gcarrchlós go dtí go ndéanfar deisiúcháin ar an bpontún.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téir i dteagmháil le Ceantar Bardasach Chorcaigh Thiar ag 023 8833380 nó seol ríomhphost chuig beaches@corkcoco.ie

 

Public Notices or News