Oilean Chleire

Opening Hours

Wednesday – Saturday, 14:00pm – 16:30pm

Closed Saturdays of Bank Holiday weekends.

Please check in with your local library for updated opening hours.

Oileán Chléire Library offers a range of books for lending to adults and children, including audio books and DVDs.

The following current newspapers and periodicals are also available for viewing in the library: the Irish Examiner, the Southern Star, the Farmer's Journal, and the Senior Times.

Internet Access

Internet access is available on two PCs. Advance booking for this service is advisable.

Events

Various Activities are held during the year, including participation in Seachtain Na Gaeilge, the Bealtaine Festival, The Summer Arts Programme in July and August and the Children's Book Festival in October.

Please contact the library for details regarding our Book Club.

Leabharlann Oileán Chléire

Uaireanta Oscailte

Céadaoin, 2.00 - 4.30 i. n.

Déardaoin, 2.00 - 4.30 i.n.

Dé hAoine, 2.00 - 4.30 i.n.

Dé Sathairn, 1.15 - 3.45 i.n.

Soláthraíonn leabharlann Oileán Chléire réimse leabhair ar iasacht do dhaoine fásta agus páistí chomh maith le leabhair théipeanna.

Tá na nuachtáin agus irisí seo a leanas ar fail le léamh sa leabharlann, An Irish Examiner, An Southern Star, An Farmers Journal, agus an Senior Times.

Teagmháil Idirlín

Ta sé seo ar fail ar dhá ríomhairí. Ní mór an seirbhís seo a chur in áirithe roimh ré.

Imeachtaí

Reáchtáiltear imeachtaí éagsúla i rith na bliana, ina measc páirtíocht i Seachtain na Gaeilge, Féile Bealtaine, Clár Ealaíona an tSamhraidh in Iúil & Lúnasa agus Féile Leabhar na bPáisti i Deireadh Fómhair.

Is féidir teangmhaíl a dhéanamh linn

An Leabharlann,

Oileán Chléire,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

P51 WN40

Email: cleirelibrary@corkcoco.ie

Tel: 028-41006