Community Support Programme Poster with Usefull Numbers

Keeping Active Image

 

Bí Gníomhach

Tá a fhios againn go bhfuil an geimhreadh ann agus go bhfuil sé fuar lasmuigh ach chun a bheith sláintiúil agus fanacht sláintiúil caithfimid go léir a bheith gníomhach agus coinneáil ag bogadh. 

 

 

 

 

 

Keeping in contact image

 

Bíodh Caidreamh Agat

Tá sé chomh tábhachtach fanacht nasctha le teaghlaigh, le cairde agus leis an bpobal áitiúil ag an am seo.

 

 

 

 

Switching off image

 

Ag Tógáil Sosa

Tá an chuma ar chúrsaí go bhfuil gach rud ar líne anois agus tá a fhios againn go bhfuil sé deacair sos a thógáil.

 

 

 

 

Eating well image

 

Ag Ithe Go Maith

Tá sé chomh tábhachtach aiste bhia shláintiúil a choinneáil cé go bhfuil sé fuar lasmuigh.

 

 

 

 

 

Managing your mood image

 

Ag Tabhairt Aire Dod’ Ghiúmar

Tá an saol deacair agus strusmhar do go leor againn anois agus tá sé tábhachtach teagmháil a dhéanamh agus cabhair a fháil nuair a bhraitheann tú go bhfuil gach rud ag éirí ródheacair.

 

 

 

Duine a bhfuil fón póca aige

 

Uimhreacha Teagmhála Úsáideacha

Le linn na n-amanna deacra seo, tá cúnamh ar fáil. Féach ar ár n-acmhainn uimhreacha teagmhála úsáideacha.