Ainmnithe mar Réimsí Beartais Straitéisigh i dtosach, rinneadh foráil i bPleananna Ceantair Áitiúil na dToghcheantar in 2011 maidir le Mór-Chreatphleananna a ullmhú ar na suíomhanna atá ionchorpraithe i bPleananna Ceantair Áitiúil na gCeantar Bardasach 2017 atá ábhartha anois agus atá roinnte ina limistéir chriosúcháin níos lú do gach suíomh, nó UEA mar a thugtar air anois. Is féidir leat léamh faoin bpolasaí do gach UEA sa Phlean Ceantair Áitiúil ábhartha  


Mar seo a leanas atá na Pleananna Ceantair Áitiúil ábhartha do gach UEA:

Plean Ceantair Áitiúil Cheantar Bardasach an Chóibh 2017: 
UEA an Chóibh Lch. 44, Carraig Thuathail Thuaidh Lch. 136, CFS na Móna Airde Lch. 113

Plean Ceantair Áitiúil Cheantar Bardasach Chorcaí Thoir 2017:  
UEA Charraig an Uisce Lch. 57
 

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.