town and village renewal scheme 2020 logo

 

Is tionscnamh í an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile fé Phlean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe agus tá sé mar chuid de raon beart chun tacú le hathbheochan na tuaithe faoi Chlár Athghiniúna Tuaithe Éire 2040 an Rialtais.

Maoineoidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile do Chontae Chorcaí agus riarfar í trí Chomhairle Contae Chorcaí.

Is trí phróiseas iomaíoch a roghnófar tionscadail faoin Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile do 2021. Tá Léiriú Spéise á lorg anois le go measfar tionscadail a chur ar aghaidh le haghaidh maoinithe. Tá 2 dhoiciméad (liostaithe thíos) a bhaineann leis an scéim seo is féidir a íoslódáil ón leathanach gréasáin seo.

Athnuachan Bailte agus Sráidbhaile 2021 - Achoimre ar an Phríomh-Scéim    

Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2021 - Léiriú Spéise  

Is é an dáta deiridh le haghaidh leiriú spéise na 4.00 i.n. ar an 04/06/2021 agus ba chóir e a sheoladh chuig townandvillagerenewal@corkcoco.ie nó chuig d'oifig Ceantar bardasach ábhartha. Ní ghlacfar le foimreacha léiriú spéise tar éis an dáta sin.

department of rural and community development