Tá an Scéim CLÁR 2020 An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  seolta. Déanann an scéim seo foráil do thionscadail bhonneagair ar scála beag i gceantair thuaithe. Cuireann sé forbairt inbhuanaithe chun cinn agus tá sé mar aidhm aige daoine a mhealladh chun cónaí agus obair sna háiteanna a chuimsíonn sé.

Tá buiséad Náisiúnta foriomlán de € 5m ag CLÁR 2020, agus clúdaíonn sé na Bearta seo a leanas:

  • Beart 1: Bearta Sábháilteachta Scoileanna / Pobail (leathnaithe do 2020)
  • Beart 2: Limistéir Áineasa Pobail (nua do 2020)
  • Beart 3: Tacaíochtaí Folláine Pobail, a chuimsíonn: a) béilí ar rothaí agus seirbhísí nasctha (nua do 2020), agus b) soghluaisteacht agus iompar do chúram ailse.

Riartar bearta 1 agus 2 tríd an údarás áitiúil, agus is féidir leis an Údarás Áitiúil iarratas a dhéanamh orthu i gcomhairle le grúpaí i bpobail áitiúla. Téir i dteagmháil le d’oifig cheantair bardasach áitiúil le do thoil chun spéis a léiriú in aon tionscadal ar mhaith leat a chur ar aghaidh faoi na bearta seo. Féach thíos tábla sonraí teagmhála:  

Ceantar Bardasach Seoladh Uimhir Teagmhála R-Phost
Ceantar Bardasach Charraig Uí Leighin Urlár 5, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh (021) 4276891
carrigalinemd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha Halla an Bhaile, An Chearnóg, Maigh Chromtha (026) 41545
macroommd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach an Chóibh Teach na Carraige, An Cóbh (021) 4811307
cobhmd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Chorcaigh Thoir Oifig Cheantar Bardasach, Lóiste Mhainistir na Corann, Mainistir na Corann, Co Chorcaí (021) 4634580 or (024) 92926
eastcorkmd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan-Chionn tSáile An Halla Bardasach, Cnoc Naomh Eoin, Cionn tSáile, Co. Chorcaí (021) 4772154 or  (023) 8841181
bandonkinsalemd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí Oifig na Comhairle, Mainistir Fhear Maí (025) 31155
fermoymd@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Cheann Toirc-Mhala Oifig Cheantar Bardasach, Mala, Co  Chorcaí (022) 21123
kanturkmallow.md@corkcoco.ie
Ceantar Bardasach Chorcaigh Thiar Halla an Bhaile, 7 Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte (023) 8833380
westcorkmd@corkcoco.ie

Aighneachtaí le seoladh chuig oifig an cheantair bhardasaigh, ar an bhfoirm ábhartha Léiriú Spéise, roimh 4in Dé hAoine an 3ú Iúil, ionas go bhféadfar iad a mheas.<

Tá tionscadail faoi Bhearta 3a agus 3b le cur isteach go díreach chuig an Roinn. Tá sonraí na scéime agus foirmeacha iarratais ceangailte ar mhaithe le tagairt a héascú.

CLÁR Areas by DED

Clár map - Cork 2020

Scheme outline measures 1+2

Application form measure 1

Application form measure 2

Scheme outline measure 3(a)

Application form measure 3(a)

Scheme outline measure 3(b)

Application form measure 3(b)