Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Ionaid Adhlactha

Tá na hÚdaráis Áitiúla freagrach as ionaid adhlactha (reiligí). Tá Clár ag gach ionad adhlactha ina bhfuil plásóg ar fáil le díol agus úsáidtear é sin chun díolachán na bplásóg a bhainistiú don reilig. I gcásanna áirithe, déanfaidh an Cláraitheoir nó an feighlí cothabháil ar an ionad adhlactha.

Más mian leat plota adhlactha a cheannach, téigh i dteagmháil leis an gcláraitheoir reilig ábhartha. Is féidir leat liosta reiligí, praghsanna, agus sonraí teagmhála an Chláraitheora ábhartha a fháil ar an nasc seo a leanas: Liosta Ceapacha Reiligí Ar Fáil le Díol - Corcaigh Theas amhail an 06/07/2020 (pdf).

Chomh luath agus a chuireann an cláraitheoir na foirmeacha leithdháilte ábhartha isteach chuig an oifig ábhartha, déanfar sonrasc a sheoladh chugat chun go n-íocfaidh tú as an bplásóg. Tar éis dúinn an íocaíocht a fháil, déanfar Deimhniú Ceart Adhlactha a sheoladh chugat.

Tabhair do d'aire go bhfuil go leor ionad adhlactha agus reiligí lán cheana féin.  I reiligí áirithe, tá srianta ann maidir le réamhcheannach plásóga adhlactha. Tá ceannach plásóga adhlactha faoi réir Fodhlíthe reilige, arna nglacadh ag na Comhaltaí Tofa.

Feidhmíonn paróistí ionaid adhlactha áirithe agus déanann grúpaí áitiúla cothabháil ar ionaid adhlactha eile.

Ní mór gach adhlacadh a chlárú le Comhairle Contae Chorcaí agus déanann an Cláraitheoir suíomh na huaighe a thaifead.

Chomh maith le hionaid adhlactha a chur ar fáil, déanann CB Bhaile an Chollaigh-Charraig Uí Leighin maoirseacht ar leithdháileadh cuasán le haghaidh adhlacadh luathraigh i síothal i mballa colmlainne reilig San Séamas. Is ionann an próiseas chun cuasán a cheannach agus an ceann chun plásóg adhlactha a cheannach: déan teagmháil le Cláraitheoir Reilig San Séamas, Baile an Ghiolláin, Bóthar Dhroichead na Bandan.

Cosnóidh cuasán amháin €800, agus tá spás ann le haghaidh suas go dtí dhá shíothal, agus cosnóidh cuasán a bhfuil spás ann le haghaidh suas go dtí ceithre shíothal €1,340. Braitheann acmhainn gach cuasán agus líon na síothal ar féidir a chur ann ar mhéid na síothla atá á úsáid. Íocfaidh an ceannaitheoir as greanadóireacht a dhéanamh ar phlaic an chuasáin.