Na hEalaíona

Maoiniú Ealaíon

Aidhm: Cabhrú le healaíontóirí agus eagraíochtaí Ealaíon agus pobail saothair chruthaitheacha d'ardchaighdeáin a chruthú, a fhorbairt agus a chur ar fáil, agus iad a éascú, ar mhaithe le:

 • Suim an phobail sna hEalaíona a mhúscailt
 • Eolas, meas, agus chur chun cinn na nEalaíon a chur chun cinn
 • Caighdeáin sna hEalaíona a fheabhsú

Scéimeanna Deontais:

 • Scéim Deontais Ealaíon.
 • Deontas an Ealaíontóra Chónaithigh i Scoileanna.
 • Scéim Sparánachtaí d'Ealaíontóirí.
 • Sparántacht Ionad Tyrone Guthrie.
 • Sparánacht Fondúireacht Bhaile an Ghleanna

Tacú leis an ealaíontóir cruthaitheach

Aidhm: Bearta a chur ar fáil agus a fhorbairt chun tacú leis an ealaíontóir aonair agus ealaíon a chruthú.

Trí na rudaí seo a leanas a dhéantar sin;

 • Scéimeanna Sparánachta.
 • Tionscadail Chónaitheacha.
 • Coimisiúnú.
 • Saothair a cheannach.