Níl tú in ann an t-ábhar físe seo a fheiscint toisc gur roghnaigh tú gan glacadh le fianáin mhargaíochta. Más mian leat an t-ábhar físe a fheiscint dein cliceáil ar an nasc seo a leanas agus ceadaigh fianáin mhargaíochta:  Glac le fianáin mhargaíochta.

Redicover Cork Interactive Map Button

 

Léarscáil Turasóireachta Idirghníomhach 'Rediscover Cork County'

Rudaí le déanamh i gContae Chorca

Agus an phobail ar fud an chontae ag éirí amach ó phaindéim Covid-19, tá Comhairle Contae Chorcaí tar éis níos mó ná 600 rud le déanamh i gCorcaigh a mhapáil le seoladh Léarscáil Turasóireachta GIS ‘Rediscover Cork County’.

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag síneadh amach chuig gach cuairteoir, bíodh sé i gcóngar nó i gcéin, chun an éagsúlacht nithe is díol spéise ar fud Chontae Chorcaí a aimsiú. Cibé an bhfuil tú i do dhuine áitiúil ag nochtadh seod ceilte den chéad uair, cuairteoir idirnáisiúnta ag baint taitneamh as gach rud a bhfuil le tairiscint ag Contae Chorcaí nó ag leanúint conair oidhreachta diaspóra, cabhróidh an léarscáil seo leat ar do bhealach.

Tá an tionscnamh mar chuid de Thionscadal ACT (Bailte Contae a Ghníomhachtú) níos leithne an Údaráis Áitiúil, clár tiomnaithe chun cabhrú le gnóthais agus le pobail tacú le hathghiniúint an gheilleagair i mbailte agus i sráidbhailte Chorcaí.

Príomhghné de Léarscáil Turasóireachta GIS ‘Rediscover Cork County’ is ea an fheidhm ‘Near Me’ a chuireann ar chumas an úsáideora a shuíomh nó a mbaile tosaíochta a chur isteach laistigh de gha suas le 100 ciliméadar.

Taispeánfaidh an léarscáil na nithe is díol spéise in aice láimhe laistigh den limistéar sin agus ginfidh sé treoracha don áit nó don ghníomhaíocht is rogha leat, agus mar sin spreagfaidh sé thú  ‘Rediscover Cork County’ agus a chuid seodra ceilte. Is féidir leat scagadh a dhéanamh fé 12 chatagóir lena n-áirítear Díol spéise do thurasóirí, Siúil agus Rothaíocht, Gníomhaíochtaí, Dúlra & Gairdíní, Cúrsaí Gailf, Ar an Uisce, Tránna, Spraoi Teaghlaigh, na hEalaíona, Cultúr & Oidhreacht, Oifigí Turasóireachta, Eispéiris Ceardaíochta & Bhia.

Cé go ndearna Comhairle Contae Chorcaí gach iarracht cruinneas sonraí a chinntiú, moltar duit seiceáil roimh ré le haghaidh uaireanta oscailte sula dtéann siad chuig aon díol spéise. Tá naisc suíomh gréasáin curtha ar fáil do gach díol spéise más le fáil.

Ar chaill muid rud éigin? - Cuirimid fáilte ó chroí roimh d'aiseolas agus mholtaí. Comhlánaigh an fhoirm aiseolais seo a leanas ar yourcouncil.ie.

 

Activating County Town Logo

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC