Bathing Water Status: Green Coast Silver Strand is a beautiful sandy beach with magnificent views of Cape Clear Island and the Atlantic.
Bathing Water Status: Identified Red Strand is Green Flag Beach located in a horseshoe bay near Rosscarbery in County Cork.
Bathing Water Status: Blue Flag Claycastle Beach is a gently sandy beach with a narrow area of marsh/dunes (part of Ballyvergan Marsh).
Bathing Water Status: Other Monitored Water Oysterhaven Beach is located in Ballinaclashet Creek approximately 6 km east of Kinsale, & 3.3 km south west of Nohaval, i
Status of bathing water:  Identified Bathing Water Coolmain beach is located south of Kilbrittain village.
Status of bathing water: Blue Flag Garrylucas, White Strand is a sandy beach with sand dunes in part.  It is located beside the R604 road and adjacent to Kilcolman Marsh and the Old Head
Status of bathing water: Blue Flag Garretstown is a sandy beach.
Status of bathing water: Green Coast Fountainstown beach is located on the South Cork coast, west of the entrance to Cork Harbour and on the northern side of Ringabella Bay.
Status of Bathing Water: Green Coast Rocky Bay is approximately 300m wide from end to end, located near Minane Bridge, Cork. It is an open beach facing South-South East.
Status of bathing area: Green Coast Inch Strand is a popular local sandy beach bordered by two streams situated about 9 miles south of Midleton.
Status of bathing water: Green Coast Greenlands (known locally)/Ring Strand is a quiet but popular local beach situated about 2 miles from the nearest village of Ballymacoda in East Cork,
Status of Bathing Water: Green Coast Ardnahinch Beach is located near Shanagarry in Co Cork in a wide bay with views to Ballycotton and the Island lighthouse.
Status of bathing water: Identified Bathing Water Garryvoe is a mixed pebble beach located in the village of Garryvoe.  The most direct way to approach it is by car is to leave the N25 at
Status of bathing water: Blue Flag The coastal resort of Redbarn is located approximately 2 kilometres south west of Youghal and is situated within an area comprising considerable natural
Status of bathing water: Identified Bathing Water Youghal Front strand is a sandy beach located beside Youghal town just off the N25.
Status of bathing water: Green Coast Garnish Strand is located 10.5km west of Allihies Village and 3km east of Dursey Cable Car. The beach forms an inlet within the larger Garnish Bay/Ken
Bathing Water Status: Green Coast
Bathing Status: Green Coast Cadogan's Strand is located in a small inlet in the North East corner of Schull Harbour approx.
Status of bathing water: Green Coast Galley Cove beach is located on the eastern side of the Mizen Head Peninsula in West Cork, approx.
Status of bathing water:  Blue Flag Barleycove is situated on the Mizen Penninsula, 22km south west of Schull.
Status of bathing water:  Green Coast Ballyrisode Beach is located 11km west of Schull Town. The beach forms an inlet within the larger Toormore Bay.
Status of bathing water:  Blue Flag Tragumna is a sandy, sheltered beach situated about 4 miles from Skibberreen.
Status of bathing water: Blue Flag The Warren is a sandy beach located at the mouth of Rosscarbery Bay and accessed by turning off the N71 at Warren Cross.
Status of bathing water: Blue Flag Owenahincha is a sandy beach backing onto sand dunes.
Status of bathing water: Blue Flag & Green Coast East Beach Inchydoney is located 4 km from Clonakilty Town.  The beach is popular with bathers and wind surfers.
Status of bathing water: Blue Flag Inchydoney West Beach is a sandy south facing beach located at the north east of Clonakilty Bay. The beach is backed by sand dunes.

 

 

Tá an Roinn Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as monatóireacht ar cháilíocht uisce snámha agus as eolas a chur ar fáil don phobal le linn an tséasúir snámha.
Caithfidh na huiscí snámha go léir caighdeáin dhiana mhicribhitheolaíocha a chomhlíonadh i dtaobh Enterococci Stéige agus Escherichia Coli (E. Coli) chun sláinte na ndaoine a snámhann iontu a chosaint.

Tá ar Údaráis Áitiúla ar a laghadh cúig (5) shampla a thógáil in aghaidh an tséasúir snámha, sampla amháin roimh an séasúr snámha agus ar a laghadh ceithre shampla le linn an tséasúir snámha. I mbliain ar leith maireann an séasúr snámha ó 1 Meitheamh go 15 Meán Fómhair. Maireann an tréimshe samplála roimh an séasúr ó 22 go 31 Bealtaine.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar reachtaíocht maidir le Caighdeán uisce snámha téigh ar www.environ.ie


Tá Eolas maidir le Cáilíocht Uisce ar taispeáint ag gach trá agus is féidir teacht air chomh maith ag www.beaches.ie.

As an 27 dtrá atá faoi mhonatóireacht fhoirmiúil reatha na Roinne Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí tá 14 dóibh sainaitheanta ó thaobh na rialúcháin maidir le Cáilíocht Uisce Snámha 2008 (SI Uimh.79 de 2008---Treoir 2006/7/CE).  Tá liosta reatha de na Ceantair Snámha Sainaitheanta i gContae Chorcaí thíos.

 • Eochaill An Caisleán Cria
 • Eochaill An Trá tosaigh
 • Ceann an Bhóthair
 • Garraí Bhoithe
 • Garretstown
 • Garraí Lúcáis
 • Cúl Méine
 • Baile Mhontáin
 • Inse Duine
 • Abha na hInse
 • Warren
 • Tráigh Omna
 • Bá na hEornan
 • Inse Duine Thoir

Déanann na húdaráis áitiúla cinneadh maidir leis na huiscí snámha atá "sainaitheanta" le haghaidh monatóireacht, bainistiú agus measúnú faoi na Rialúcháin maidir le Cáilíocht Uisce Snámha 2008. Is féidir le lucht an phobail uiscí snámha sainaitheanta nua a mholadh chun dul faoi bhráid Chomhairle Contae Chorcaí trí ainmniúcháin a chur isteach sa phost nó i ríomhphost.  Is é seo leanas an seoladh poist: Uiscí Snámha Sainaitheanta, Oibriúcháin na Cathrach agus Oibriúcháin na Tuaithe, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 5, Áras an Chontae, Corcaigh nó is féidir aimniúcháin a chur ar an ríomhphost chuig beaches@corkcoco.ie

Chun aighneacht iomlán a dhéanamh, bain úsáid as doiciméad treoirlínte na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) don phobal agus as an bhfoirm iarratais chuí san áireamh in iarscríbhinn 1, cuir ar aghaidh iad comhlíonta leis na caipéisí tacaíochta chun measúnú iomlán a dhéanamh ar aighneacht. cliceáil anseo don doiciméad.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le rannpháirteachas sa phróiseas sainaitheanta na n-uiscí snámha is féidir ríomhphost a chur chuig beaches@corkcoco.ie.  Tá an nasc seo a leanas úsáideach chomh maith www.beaches.ie 

As na tránna atá faoi mhonatóireacht reatha na Roinne Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí, bhain 10 n-uisce snámha sainaitheanta amach Stádas Brataí Goirme don séasúr 2021.

Is é seo a leanas liosta na 10 mBratach Ghorm bronnta ar Chorcaigh don séasúr snámha 2021:
 

 • Garraí Lúcáis (Béal Átha an Spidéil)
 • Garretstown (Béal Átha an Spidéil)
 • Ceann an Bhóthair (Eochailll)
 • Inse Duine Thiar(Cloich na Coillte)
 • Bá na hEornan (An Scoil)
 • Abha na hInse (Ros ó gCairbre)
 • Tráigh Omna (An Sciobairín)
 • Inse Duine Thoir(Cloich na Coillte)
 • Caisleán Cré (Eochaill)
 • Cregane (An Warren)

 

Is Feachtas Idirnáisiúnta é an Gradam Brataí Goirme riartha in Éirinn ag an Taisce (The National Trust for Ireland) le tacaíocht ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus ar bhonn Eorpach ag an bhFondúireacht um Oideachas Comhshaoil (FEE). Chun Bratach Ghorm a bhaint amach, caithfidh ceantar snámha sainaitheanta caighdeáin dhiana mhicribhitheolaíocha a chomhlíonadh chun sláinte na snámhóirí ann a chosaint.

(An Treoir 2006/7/2008)

Anuas air sin, caithfear critéir ar leith a bhaint amach sna ceantair snámha maidir le soláthar Séirbhísí agus Áiseanna Sábháilteachta, Bainistiocht Chomhshaoil an cheantair trá agus Oideachas Comhshaoil.

Bronntar an Bhratach Ghorm ar bhonn bliantúil. Cuirtear na torthaí monatóireachta go léir ar aghaidh chuig an Taisce nuair atá said faighte ag an Údarás Áitiúil. Déanann an Taisce scrúduithe le linn an tséasúir snámha chun an léibhéal comhlíonta maidir le Critéir na Brataí Goirme a dheimhniú. Cuirtear iarratais isteach ar Bhratacha Gorma ag an Údarás Áitiúil go bliantúil. Is féidir leis na buaiteoirí gradaim bratach ghorm a chur ar foluain le linn an tséasúir snámha ó thús Mheithimh go dtí an dara seachtain i Meán Fómhair.
Déantar cothabháil ar Thránna le Bratach Gorm go caighdeáin Brataí Goirme iomchuí le soláthar páirceáil caranna, leithreas poiblí, gardaí tarrthála, rialú bruscair agus eolas/gníomhaíochtaí comhshaoil le linn mhíonna an tsamhraidh ag an gComhairle Contae trí oifig Innealtóir an Cheantair chuí. Tá an mhonatóireacht riachtanach ar cháilíocht uisce agus cothabháil Ghradam an Bhrataí Goirme i gCorcaigh faoi sainchúram Stiúrthóireacht Chomhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí atá lonnaithe in Inis Cara.

Is féidir teacht ar tuilleadh eolais faoi Ghradam an Bhrataí Goirme ag www.blueflagireland.org.

 

As na tránna atá faoi mhonatóireacht reatha na Roinne Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí, bhain 13 uisce snámha amach stádas Cósta Glas don séasúr 2021.

Is é seo a leanas liosta reatha na n-uiscí snámha Cósta Glas 2021 i gCorcaigh:

 • Rinn an Chiniféicigh
 • Ard na hInse
 • An Inse
 • Baile Riosóid
 • Galleycove
 • Cé an Duinín (Sheeps Head)
 • Garinis
 • Red Strand
 • Baile Mhontáin
 • Rocky bay
 • Silver Strand, Inis Arcáin
 • Trá na hAidhleann
 • Inse Duine Thoir


Cuireadh tús leis na Gradaim Cósta Glas ag Údaráis sa Bhreatain Bheag agus anois tá siad leathnaithe amach go cósta na hÉireann.
Tá sé maoinithe ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus tá sé tacaithe ag Fáilte Éireann, Coca Cola agus SECAD (Forbairt Ceantair Oirdheiscirt Chorcaí).
Bhain Comhairle Contae Chorcaí amach a chéad 2 ghradam Cósta Glas in 2009, tháinig méadú suntasach air sin go 13 ghradam in 2021.

Is gradam atá deartha go speisialta é an Gradam Cósta Glas do na tránna tuaithe sin le cáilíocht uisce den scoth ach gan an t-infreastruchtúr docht atá de dhíth chun na critéir iomlán leagtha amach don stádas Brataí Goirme a bhaint amach m.sh. leithris, páirceáil, gardaí tarrthála, srl.
Is riachtanas don Ghradam Cósta Glas é páirteachas pobail trí ghrúpaí áitiúla cúram cósta agus ba mhaith le Comhairle Contae Chorcaí sárobair agus tiomantas ár bpobal áitiúil / grúpaí cúram cósta a mholadh ó thaobh bainistiú agus cothabháil a gcósta áitiúil.
Is féidir teacht ar tuilleadh eolais maidir le gradam Cósta Glas ag www.cleancoasts.org.

 

Iarratas do Cheadúnas Trá le haghaidh.

Is féidir teacht ar na Fodhlíthe Trá anseo.