Boundary Change Map Icon Web

 

Ceisteanna / Iarratais:

Má tá ceist agat maidir le conas a rachadh an síneadh teorann i bhfeidhm ort, déan teagmháil linn le do thoil le linn uaireanta oifige ag:


Línte Eolais do Shíneadh Teorann:

Comhairle Contae Chorcaí: 021 4285054

Comhairle Cathrach Chorcaí: 021 4924444

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC