1. Gearáin Fhoirmiúla:

Más mian leat gearán foirmiúil a dhéanamh is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

An Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha

Comhairle Contae Chorcaí

Urlár 14

Halla an Chontae

Bóthar Charraig Ruacháin

Corcaigh

T12 R2NC

R-phost:  customercare@corkcoco.ie

  1. Achomharc a dhéanamh maidir le Freagra a thugtar ar Ghearán Foirmiúil:

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú ar do ghearán foirmiúil, is féidir leat achomhairc achomharc a dhéanamh a phléifí ball níos sinsearái d'fhoireann Chomhairle Contae Chorcaí leis.   Tá na sonraí teagmhála dó seo mar an gcéanna leis na sonraí thuasluaite.

  1. Achomharc a dhéanamh don Ombudsman:

Má tá tú fós míshásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú ó Chomhairle Contae Chorcaí is féidir leat achomharc a dhéanamh le Oifig an Ombudsmain.  Tá sonraí teagmhála agus tuilleadh eolais le fáil ar www.ombudsman.ie

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC