Tarscaoileadh Rátaí  2021.

Mar aitheantas ar an tionchar leanúnach atá ag COVID 19 ar ghnólachtaí, bhí tarscaoileadh breise rátaí tráchtála curtha i bhfeidhm do ghnólachtaí incháilithe do 2021. Tá critéir modhnaithe ag an tarscaoileadh seo agus dá réir sin is scéim  neamhspleách ar leithligh í ón scéim a tháinig i bhfeidhm in 2020.

Ní theastaíonn iarratas chuig Comhairle Contae Chorcaí maidir le tarscaoileadh mar chuir Comhairle Contae Chorcaí an tarscaoileadh i bhfeidhm go huathoibríoch ar chuntais cháilitheacha i bhfoirm creidmheas in ionad rátaí do ráithe 1,2 & 3

Is ionainn luach an tarscaoilte agus 75%  don táille ráta bhliantúil do 2021

Féach liosta mionsonraithe de na catagóirí incháilithe thíos 

Catagóirí Eisiata
bhaineann an creidmheas in ionad rátaí leis na catagóirí leathana seo a leanas:

 • Seirbhís Phoiblí
 • Réadmhaoine Folamh (eisítear an tarscaoileadh gach réadmhaoin fholamh mar a thuigtear de ghnáth le haghaidh rátaí, gan eisceacht)
 • Líonraí Fóntais Dhomhanda ar an Liosta Luachála Lárnach;
 • Réadmhaoine sa Chatagóir Luachála “Oifige”;
 • Réadmhaoine sa Chatagóir Luachála “Úsáidí Tionsclaíocha”;
 • Réadmhaoine sa Chatagóir Luachála “Ilghnéitheach”;
 • Réadmhaoine sa Chatagóir Luachála “Mianraí”;
 • Réadmhaoine sa Chatagóir Luachála “Fóntais”;
 • Ollmhargaí níos mó ná 500m2 (Catagóirí Ollmhargadh 2 agus Ollmhargadh 3);
 • Réadmhaoine leis an gcatagóir luachála “Siopa Ilrannach” ach a bhfuil ollmhargadh iontu a dhíolann bia agus / nó earraí grósaera, go hiomlán nó go páirteach ;
 • Bainc, Cumainn Fhoirgníochta agus Comhair Chreidmheasa;
 • Déantúsaíocht cógaisíochta; agus
 • Áitribh ar conradh chun seirbhísí a sholáthar a bhaineann le paindéim COVID 19 chuig / thar ceann an Stáit, áit a bhfuil an Stát ag cúiteamh as rátaí cheana féin mar chuid den chonradh idir an t-áititheoir nó an soláthraí seirbhíse agus an Stát.

Féach liosta mionsonraithe de chatagóirí eisiata na ngnólachtaí atá incháilithe thíos

Cad a tharlóidh má táim sa chatagóir eisiata ach go ndeachaigh an phaindéim i bhfeidhm go mór orm?
Féadfaidh gnólachtaí atá liostaithe sa chatagóir eisiata dul i dteagmháil le Comhairle Contae Chorcaí chun a thaispeáint go ndeachaigh an phaindéim go mór i bhfeidhm orthu.

Maidir leis seo, ceanglaítear ar cháiníocóirí fianaise a chur isteach maidir le rannpháirtíocht sa Scéim Tacaíochta um Shrianta Covid (CRSS) arna oibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim nó ar shlí eile ní bheidh an láimhdeachas sa tréimhse éilimh níos mó ná 25% de mheán láimhdeachas seachtainiúil an ghnó in 2019 ( nó meán-láimhdeachas seachtainiúil in 2020 i gcás gnó nua).

Ba chóir iarratais ar achomharc a seoladh chuig rateswaiver@corkcoco.ie, chomh maith leis na doiciméid fianaise thacaíochta riachtanach. Is é an Aoine, 10 Meán Fómhair 2021 an spriocdháta d'aon achomharc den sórt seo

Ceisteanna Coitianta

Tá Ceisteanna Coitianta ar an Scéim um Tharscaoileadh Rátaí 2021 R.1 ar fáil thíos .

Sonraí teagmhála - Is féidir ceisteanna faoin scéim a dhíriú chuig do Bhailitheoir Ceantair (sonraí teagmhála le fáil ar bhille rátaí agus ar fhógraí meabhrúcháin) nó chuig an Oifig Bailithe Rátaí ag guthán: (021) 4285252.

 

1. Is this commercial rates waiver scheme a continuation of the commercial rates schemes in place for 2020?

No, this commercial rates waiver scheme is not a continuation of the commercial rates schemes in place for 2020. In terms of funding, implementation and operation, there is no overlap between the 2021 Waiver of Rates for First Quarter 2021 and the 2020 Rates Waiver Scheme.

2. What is the credit in lieu of rates?

A 100% waiver, in the form of a credit in lieu of commercial rates will be applied to the rate accounts of eligible businesses in categories listed below, for the first quarter 2021.

3. Which ratepayers are entitled to the waiver?

The three-month credit in lieu of rates will apply for the first quarter of 2021 to all ratepayers in the categories listed below.

4. What amount of credit is to be applied to eligible rate accounts?

Cork County Council will apply a 100% credit in lieu of commercial rates, for a three-month period, to eligible classes and categories of occupied rateable property. The value of the waiver is the equivalent value of 25% of the annual rate bill for 2021.

5. Is an application from a ratepayer required for the waiver?

No, there is no application required for the waiver. Cork County Council will apply a 100% credit in lieu of commercial rates, for a three-month period, to properties in the eligible categories listed below.

6. What categories of business does the credit in lieu of rates apply to?

The credit in lieu of rates for the first quarter of 2021 applies to the following broad categories of businesses:

 • Hospitality;
 • Leisure;
 • Miscellaneous Entertainment; 
 • Non Essential Retail (Shops and Warehouse);
 • Airports;
 • Essential Retail (excluding Large Supermarkets, greater than 500M2);
 • Health;
 • Service Stations;
 • Personal Care; and
 • Childcare.

A detailed list of eligible property categories is available in the inclusion list below.

7. What are the exclusions to eligibility?

This credit in lieu of rates for the first quarter of 2021 does not apply to the following broad categories

 • Public Service*
 • Vacant Properties (all vacant property as is ordinarily understood for rates is excluded from the waiver);*
 • Global Utility Networks on the Central Valuation List
 • Properties in the “Office” Valuation Category
 • Properties in the “Industrial Uses” Valuation Category
 • Properties in the “Miscellaneous” Valuation Category
 • Properties in the “Minerals” Valuation Category
 • Properties in the “Utility” Valuation Category
 • Supermarkets greater than 500M2 (Categories Supermarket2 and Supermarket3)
 • Properties with the valuation category of “Department Store” but which are occupied either partially or wholly by a supermarket which sells food and/or groceries.
 • Banks, Building Societies and Credit Unions
 • Pharmaceutical manufacturing
 • Premises contracted to provide services related to the COVID 19 pandemic to/on behalf of the State, where the State is already compensating for rates as part of the contract between the occupier or service provider and the State.

* Neither application of the waiver to public service properties or vacant properties, nor appeals in respect of same, are permitted under this scheme.

There are some exceptions to the broad categories in the above list. A detailed list of excluded categories is available in the exclusions list below.

8. Are there any exceptions to the above criteria?

In recognition of the fact that there may be ratepayers excluded from the waiver that were severely impacted by the pandemic, excluded ratepayers may engage with Cork County Council to demonstrate severe impact, on a case by case basis.

9. Is a ratepayer who was forced to close their premises but who continued to operate their business from elsewhere eligible for the credit in lieu of rates?

The three-month credit in lieu of rates will apply for the first quarter of 2021 to all ratepayers in the categories listed in the inclusion list below. A detailed list of excluded categories is available in the exclusions list below. In a similar manner to the 2020 waiver scheme, excluded ratepayers may engage with Cork County Council to demonstrate severe impact, on a case by case basis.

10. Is a ratepayer who was forced to close their premises to the public but who continued to offer a delivery or take-away or collection service eligible for the credit in lieu of rates?

The three-month credit in lieu of rates will apply for the first quarter of 2021 to all ratepayers in the categories listed in the inclusion list below. A detailed list of excluded categories is also listed in the exclusions list below. In a similar manner to the 2020 waiver scheme, excluded ratepayers may engage with Cork County Council to demonstrate severe impact, on a case by case basis.

11. How can businesses in the excluded categories, that experienced severe impact from level 5 restrictions, apply for the credit in lieu of rates?

Businesses in the excluded categories that experienced severe impact from level 5 restrictions should make a submission to Cork County Council by emailing rateswaiver@corkcoco.ie by close of business on Friday, 9th April, 2021.

Businesses in the excepted categories are required to demonstrate severe impact to Cork County Council. With regard to engagement by businesses in the excepted categories that were severely impacted by the pandemic, examples of supporting proofs to demonstrate impact are listed below. However, appeals and application of the waiver to public service properties and vacant properties are not permitted under this Scheme.

12. What supporting proofs are acceptable if a ratepayer from an excluded category claims eligibility?

In line with eligibility for the Covid Restriction Support Scheme (CRSS), ratepayers in excluded categories should demonstrate turnover from the relevant business activity in the claim period does not exceed 25% of the average weekly turnover in 2019. (Note the changed threshold of eligibility for the CRSS compared to the Temporary Covid Wage Subsidy Scheme (TWSS).

In the event that eligibility by ratepayers in excluded categories is claimed, Cork County Council may seek confirmation of eligibility via documentary evidence. If Cork County Council is not satisfied that evidence provided by the ratepayer supports eligibility, the credit in lieu of rates may be withheld.

Proofs which may be requested in this context are listed below and are intended to be illustrative rather than exhaustive and Cork County Council will be open to considering other relevant evidence that reasonably demonstrates eligibility for the three-month credit in lieu of rates by those ratepayers in excluded categories.

 • Evidence that the business undertaken at the rateable property was not considered an essential retail outlet or service under S.I. 701 of 2020 or S.I. 4 of 2021, and thus was forced to close. 
 • Evidence of participation in the Covid Restrictions Support Scheme (CRSS)operated by Revenue.

Note that eligibility for the CRSS scheme requires businesses to demonstrate that because of Covid restrictions the weekly turnover from the relevant business activity in the claim period will be no more than 25% of the average weekly turnover of the business in 2019 (or average weekly turnover in 2020 in the case of a new business).

 • Evidence of employment ceasing and employees availing of the Pandemic Unemployment Payment (PUP).
 • Copies of documentation submitted to a financial institution as part of the negotiation of relief measures with the financial institution.
 • Copies of correspondence with Revenue to agree forbearance measures with regard to tax liabilities.
 • Evidence of reliance on the Government Credit Guarantee Scheme or overdraft facilities or other borrowings for capital purposes.

In any assessment of ratepayer eligibility for the three-month credit in lieu of rates, Cork County Council shall focus on the types of business records, having regard to the nature and scale of the business that would normally be readily available for such a business.

13. What does severely impacted mean and what level of impact should applicant businesses in the excluded categories demonstrate?

The critical requirement of a ratepayer in an excluded category is to be able to demonstrate closure of their business or significant negative economic disruption due to public health restrictions imposed in response to COVID-19. Ratepayers in excluded categories that claim to be severely impacted by level 5 restrictions should be able to demonstrate turnover from the relevant business activity in the claim period does not exceed 25% of the average weekly turnover in 2019 (or average weekly turnover in 2020 in the case of a new business).

14. Is a ratepayer that is in arrears eligible?

Yes.

15. Can conditions be imposed on the ratepayer when applying the three-month credit in lieu of rates, such as agreement to a payment plan?

No conditions can be imposed on a ratepayer in order to receive the three-month credit in lieu of rates if the rate payer is eligible for the credit.

16. If a ratepayer has already paid 2021 rates, can they get refund or a credit towards next year’s bill?

If you have already paid your rates bill for 2021, a refund or a credit towards the 2022 bill will be arranged by Cork County Council.

17. When is the closing date?

There is no application process for the majority of ratepayers. The closing date for applications for those ratepayers in the excluded categories, that claim to be severely impacted is Friday, 9th April, 2021.

18. Is the local authority required to write to ratepayers to inform them of the waiver?

The waiver may be applied to businesses in the automatically eligible categories without communication with those rate payers. For ratepayers in the excluded categories, that claim to be severely impacted, the closing date for applications is Friday, 9th April, 2021.

19. Can a ratepayer in the excluded category who is unhappy with the decision to refuse an application for the credit appeal?

Yes, a ratepayer should be allowed the opportunity to appeal an initial decision of refusal. Cork County Council shall, upon request, facilitate a review of a decision by a second official.

20. Are credit unions excluded from the three-month waiver?

Credit unions are excluded from the waiver. This is a change from the 2020 waiver when credit unions were not excluded.

21. What qualifies as a vacant property for the purposes of exclusions to eligibility?

All vacant property (i.e. vacant property as is ordinarily understood for rates) is, without exception, excluded from the waiver. Note that appeals and application of the waiver to vacant properties are not permitted under the scheme. However, if a premises has been deemed vacant and is in fact occupied Cork County Council should be notified accordingly.

22. Is there an appeal process following consideration by the local authority of applications from businesses in the excepted categories who claim severe impact?

There is no appeal process outside of the normal avenues a ratepayer has for querying a decision of Cork County Council i.e. internal appeal systems etc.

23. Does the three-month waiver apply to the Entry Year Property Levy?

Yes, occupiers of premises subject to the entry year property levy and the post-entry year property levy are entitled to the three-month waiver in the first quarter of 2021, if they would otherwise be entitled to the waiver.

24. If there was a change of occupier in the first quarter should the waiver be apportioned for the relevant period to ensure both occupiers receive the portion applicable to the respective occupancy of the premises?

Yes, each occupier should benefit from the appropriate portion of the three-month waiver.

25. If a company is in receivership / liquidation are they entitled to the waiver?

Yes.

26. What is meant by ‘Categories Supermarket 2 and Supermarket 3’?

The intention is to exclude supermarkets with area greater than 500m2. There are three categories of supermarket on valuation lists post revaluation i.e. Supermarket 1 (200-500 m2), Supermarket 2 (500-2500 m2) and Supermarket 3 (over 2500m2). Supermarkets with an area greater than 500 m2 are excluded from the three-month waiver.

The waiver has been structured in this way to take account of categorisation differences in the valuations lists where small supermarkets and convenience stores are concerned. If any excluded supermarkets can demonstrate severe impact, they can be assessed on that basis as per Qs 11, 12 and 13 above.

27. In the case of a supermarket with a clothing/textile section or similar, should the waiver be applied to the entire premises or to the clothing/textile section only?

It is unlikely there would be separate property numbers for the supermarket side of a store and the textile side of the same store. However, if there is a separate property number for the clothing/textile part then it would not be in the supermarket 2 & 3 category and would be entitled to the credit. The same goes for textile only stores. If there is a distinct property number, it is categorised as ‘store’ or such like and is not part of the supermarket 2 and 3, then it is entitled to the waiver.

28. Should ‘discount stores’ be included with supermarkets, and for the purpose of the waiver depend on whether or not they exceed 500m2?

Discount stores are listed as an eligible category. They are not on the list of excluded categories.

29. Are properties with the valuation category of “Department Store” but which are occupied either partially or wholly by a supermarket which sells food and/or groceries excluded from the waiver?

Yes. Properties with the valuation category of “Department Store” but which are occupied either partially or wholly by a supermarket which sells food and/or groceries are excluded from the waiver.

Note that the position here has changed with respect to the nine-month 2020 waiver which was implemented based on the valuation categorisation.

30. Are local authority occupied properties excluded from the waiver?

Local authority occupied properties, where services are provided directly by the local authority, are excluded from the three-month rate waiver on the basis of being a public service. Properties where services are provided by subsidiary or ancillary companies, or outsourced to a separate management company or external contractor are not excluded.

31. What is meant by “Premises contracted to provide services related to the COVID 19 pandemic to/on behalf of the State, where the State is already compensating for rates as part of the contract between the occupier or service provider and the State”?

This exclusion only applies to the use of hotels and private medical facilities (or similar) contracted by the state for reasons associated with the pandemic e.g. to facilitate isolation, treatment, or additional capacity, and where the value of rates form part of the contract.

32. If a property was vacant prior to the waiver but a business was to take a lease on the property during the waiver period, are they entitled to a partial waiver for the relevant period under the scheme?

The waiver should be treated in the same manner as the rates bill. If this rate payer would receive a rates demand for the period of occupation, then a waiver would apply.

33. Are tolls (roads, bridges and tunnels) excluded from the waiver?

Yes tolls are excluded from the three-month rates waiver. In the nine month waiver in 2020 all tolls except the M3 Clonee-Kells toll and the N18 Limerick Tunnel toll were included in the waiver. For this standalone three month waiver all tolls are excluded.

34. Do embassy accounts (currently charged a beneficial rate) qualify for the waiver?

Embassies are entitled to the credit to the extent of their beneficial rate.

35. What does Public Service mean in terms of the exclusion from the rates waiver?

Bodies that deliver public services to the people of Ireland. In general, the public service refers to the civil service of Government; the civil service of the State; the provision of services by the state in the areas of health, education and justice; local authorities and; state agencies. The Standards in Public Offices Commission provides a list which is useful but not exhaustive, of public service bodies that are considered public service bodies for the purposes of the Regulation of Lobbying Act 2015 https://www.lobbying.ie/help-resources/information-for-public-bodies/list-of-public-service-bodies/. As the list is not exhaustive local authorities may direct queries about bodies not on this list to Local Government Finance section in the Department. Properties where services are provided by subsidiary or ancillary companies, or outsourced to a separate management company or external contractor are not excluded from the waiver.

Note that appeals and application of the waiver to public service properties are not permitted under the Scheme.

36. Are bus shelters and advertising stations excluded from the waiver?

Bus shelters and advertising stations are on the list of excluded categories in Appendix D to circular Fin 01/2021. Note that the position here has changed with respect to the nine-month 2020 waiver.

37. Are airports excluded from the waiver?

Airports are listed as an eligible category and so are therefore included. However, as all Industrial Use categories are in the list of excluded categories, there may be industrial premises on airport campuses and environs which would be excluded. Such premises are entitled to make an application for the waiver if they can demonstrate significant impact, as per Qs 11, 12 and 13 above.

38. Are transport related companies Dublin Bus, Bus Éireann, Iarnród Éireann, Transport Infrastructure Ireland and Dublin Port Company excluded from the waiver? Ports are on the list of excluded categories. Such properties are entitled to make an application for the waiver if they can demonstrate significant impact, as per Qs 11, 12 and 13 above.

All transport including Bus Éireann, Dublin Bus, Luas and Iarnród Éireann are excluded from the three-month rates waiver. Such properties are entitled to make an application for the waiver if they can demonstrate significant impact, as per Qs 11, 12 and 13 above.

Note that the position here has changed with respect to the nine-month 2020 waiver.

39. Are Údaras na Gaeltachta companies excluded from the three-month rate waiver?

Údaras na Gaeltachta is considered public service and therefore properties where it provides services directly are excluded from the waiver. Properties where services are provided by subsidiary or ancillary companies, or outsourced to a separate management company or external contractor are not excluded.

40. Are post offices eligible for the credit in lieu of rates?

Post offices are listed as an eligible category. They are not on the list of excluded categories.

41. How should masts/antennas which are not included in the Central Valuation List be dealt with?

With regard to properties valued as masts/antennas, on the list of excluded categories impact, as per Qs 11, 12 and 13 above.

Note that the position here has changed with respect to the nine-month 2020 waiver.

42. Are sports clubs excluded from the three-month rate waiver?

Sports clubs are not excluded.

Commercial Rates Waiver for First Quarter 2021 

Valuation Categories and Uses Which are Automatically Eligible for the Q1 2021 Three-Month Commercial Rates Waiver 

Hospitality 

APART / HOTEL 
CARAVAN PARK 
CONFERENCE CENTRE 
GUESTHOUSE 
GUESTHOUSE, RESTAURANT 
HOLIDAY COMPLEX 
HOSTEL 
HOTEL 
HOTEL, NIGHT CLUB / DISCOTHEQUE 
HOTEL, PUB 
HOTEL, SPORTS & LEISURE CENTRE 
PUB 
PUB, GUESTHOUSE 
PUB, OFF-LICENCE 
PUB, RESTAURANT 

Leisure 

ACTIVITY CENTRE 
ACTIVITY CENTRE, CAFE 
AMUSEMENT CENTRE 
BOWLING-ALLEY 
CASINO 
CINEMA 
CLUB HOUSE 
COMMUNITY HALL 
DANCE STUDIO 
EQUESTRIAN CENTRE, - 
GOLF DRIVING RANGE 
GYMNASIUM / FITNESS CENTRE 
HERITAGE / INTERPRETATIVE CENTRE 
MARINA, - 
OPEN FARM 
RACE TRACK (GREYHOUNDS) 
RACE TRACK (HORSES) 
RACE TRACK (MOTOR) 
SNOOKER HALL 
SPORTS & LEISURE CENTRE 
STABLE 
STADIUM 
STUDIO 
THEATRE 
THEATRE, CAFE 
THEATRE, PUB 
THEME PARK 

Miscellaneous Entertainment 

ART GALLERY 
EVENT SPACE 
MUSEUM 
QUAY / JETTY 

Non-Essential Retail (Shops) 

ADULT SHOP 
ADVENTURE / ARMY / CAMPING 
ANTIQUE SHOP 
ATM 
AUCTIONEER 
BETTING OFFICE 
BOOKSHOP 
BOOKSHOP, COFFEE SHOP 
BRIDAL / FORMAL WEAR 
CAFE 
CAFE, RESTAURANT 
CAFE, TAKE AWAY 
CAFE, YOUTH CENTRE 
CARD / STATIONERY / PRINT 
CHARITY SHOP 
CLOTHES SHOP 
COFFEE SHOP, TAKE AWAY 
COMPUTER SHOP 
CONFECTIONERY 
COSMETIC SHOP 
CRAFT SHOP 
CYCLE SHOP 
DELICATESSEN 
DEPARTMENT STORE* 
*In general properties with the category “Department Store” are eligible. However properties with this category that operate as a supermarket, or sell food and/or groceries are EXCLUDED, if the floor area operating as a supermarket or selling food and /or groceries is 50% or greater, of the total floor area. 
DISCOUNT STORE 
DRY CLEANERS / LAUNDERETTE 
DRY CLEANERS / LAUNDERETTE, INTERNET CAFE 
ELECTRICAL / ELECTRONIC 
ELECTRICAL / ELECTRONIC, AMUSEMENT CENTRE 
FASHION ACCESSORY 
FLORIST 
FURNITURE 
GAME SHOP 
GARDEN SHOP 
HARDWARE / DIY 
HOUSEHOLD GOODS 
INTERNET CAFE 
JEWELLERS 
KIOSK 
LIGHTING / LAMP 
MARKET 
MISCELLANEOUS 
MOTOR ACCESSORIES 
MUSIC-INSTRUMENTS 
MUSIC-RECORDS / DVDS / VIDEOS 
NURSERY (MOTHERCARE) 
OFFICE SUPPLIES 
PEN SHOP 
PET SHOP 
PHOTO PROCESSING SHOP 
RESTAURANT (DRIVE THRU) 
RESTAURANT 
RESTAURANT, CAFE 
RIGHT OF TRADING 
SANDWICH / JUICE BAR 
SANDWICH / JUICE BAR, TAKE AWAY 
SHOE REPAIR / KEY CUT 
SHOE SHOP 
SHOP (OFFICES), AUCTIONEER 
SHOP (OFFICES), TRAINING CENTER 
SHOP 
SHOP, AMUSEMENT CENTRE 
SHOP, OFF-LICENCE 
SHOP, PRINTING WORKS 
SPORTS SHOP 
TAILORING, ALTERATIONS, REPAIRS 
TAXI OFFICE 
TOURIST OFFICE 
TOY SHOP 
TRAVEL AGENCY 
VEHICLE HIRE 
VIDEO SHOP 

Retail (Warehouse)

ACTIVITY CENTRE 
CLOTHES SHOP 
DISCOUNT 
ELECTRICAL / ELECTRONIC 
FURNISHINGS 
HOUSEHOLD GOODS 
MOTOR ACCESSORIES 
MOTOR SHOWROOM 
NURSERY (MOTHERCARE) 
OFF-LICENCE 
PET SHOP 
RETAIL WAREHOUSE 
TILE 
TOY SHOP 

Ports & Aviation 

AVIATION FUEL DEPOT, - 
AIRPORT, TERMINAL 

Essential Retail (excluding supermarkets) 

BUTCHER 
BUTCHERS / FISH MONGERS 
ETHNIC FOOD SHOP 
ETHNIC FOOD SHOP, BUTCHER 
ETHNIC FOOD SHOP, OFF-LICENCE 
GREENGROCER 
HEALTH FOOD SHOP 
INDIAN TAKE AWAY 
NEWSAGENT 
OFF-LICENCE 
OFF-LICENCE, NEWSAGENT 
PHARMACY 
PHONE SHOP 
POST OFFICE 
POST OFFICE, NEWSAGENT 
OPTICIAN 
Supermarkets smaller than 500M2 (Supermarket 1 Category) 
TAKE AWAY 

Health 

CLINIC 
DAY CARE CENTRE 
DENTAL WORKSHOP 
HEALTH CENTRE / FARM 
HOSPITAL 
MEDICAL CENTRE / CLINIC 
NURSING HOME 
SURGERY (DOCTOR) 
SURGERY (OPTICIAN) 
SURGERY (OTHER) 
SURGERY (PHYSIOTHERAPIST) 

Service Stations 

MOTORWAY SERVICE STATION,
SERVICE STATION 
MOTOR WASH 

Personal care

BARBER 
ETHNIC FOOD SHOP, HAIRDRESSING SALON 
HAIRDRESSING SALON 
TATTOO PARLOUR 
OFFICE (HOUSE), BEAUTY SALON / MASSAGE 

MISCELLANEOUS 

CAR PARK (MULTISTOREY) 
CAR PARK (OFFICE), YARD (STANDALONE) 
CAR PARK (OTHER) 
CAR PARK (RETAIL) 
CAR PARK (SURFACE) 

Other Miscellaneous Categories 

HOUSE, DAY CARE CENTRE 
CRECHE 

Commercial Rates Waiver for First Quarter 2021

Valuation Categories and Uses Which are Excluded from the Q1 2021, Three-Month Commercial Rates Waiver 

Ratepayers in excluded categories may engage with local authorities to demonstrate serious impact from COVID 19 restrictions 

PUBLIC SERVICE* 
VACANT PROPERTIES (all vacant property as is ordinarily understood for rates is excluded from the waiver, without exception)* 
*Appeals and application of the waiver to public service properties and vacant properties are not permitted under this scheme.

CENTRAL VALUATION LIST 

GLOBAL UTILITY NETWORKS ON THE CENTRAL VALUATION LIST 

HOSPITALITY 

CENTRE FOR ASYLUM SEEKERS 

FUEL/DEPOT 

OIL / FUEL DEPOT 

INDUSTRIAL USES (all sub categories) 

A. I. STATION 
ABATTOIR 
ASHPHALT PLANT 
BAKERY 
BREWERY 
BULK STORES 
BUS DEPOT 
COLD STORE 
CONCRETE WORKS 
DATA CENTRE 
DISTRIBUTION CENTRE 
FACTORY (FISH) 
FACTORY (PHARMACEUTICAL) 
FACTORY (OTHER) 
FACTORY, BAKERY 
FACTORY (CEMENT) 
FACTORY (COMPUTER) 
FACTORY, CHILL STORE 
FACTORY (MEAT) 
FACTORY (MILK) 
FACTORY, OFFICE 
FACTORY, PRINTING WORKS 
FOOD PREPARATION 
GARAGE 
GENERATING STATION 
GRAIN STORES 
HANGAR 
HATCHERY 
LABORATORY 
LAUNDRY 
LIVESTOCK MART 
OFFICE 
PLANT/OTHER - TANKS 
PRINTING WORKS 
PROVENDER MILL / FLOUR MILL 
PUMPING STATION 
SAWMILL 
SECURITY BUILDING 
SHOWROOM (INDUSTRIAL) 
SORTING OFFICE 
STORE 
VEHICLE TEST CENTRE 
WAREHOUSE 
WAREHOUSE CASH &CARRY 
WORKSHOP 
YARD (STANDALONE) 

MISCELLANEOUS 

ADVERTISING STATION 
BROADCASTING STATION, - 
CAR PARK (OFFICE) 
CEMETERY OR CREMATORIUM 
COLLEGE 
COLLEGE, SPORTS GROUNDS 
FIRE STATION 
FUNERAL HOME 
INCINERATOR, GENERATING STATION 
KENNELS 
MAST / ANTENNA 
PLACE OF WORSHIP 
PUBLIC CONVENIENCE 
POST BOX 
RECYCLING CENTRE 
SCHOOL 
TANK, YARD 
TERMINAL 
TOLLS 
TRAINING CENTER 

RETAIL (SHOPS) 

BANK 
BUILDING SOCIETY 
CREDIT UNION 
DEPARTMENT STORE* 
*Properties with the category “Department Store” that operate partially or wholly as a supermarket, or sell food and groceries are EXCLUDED if the floor area operating as a supermarket or selling food and /or groceries is 50% or greater, of the total floor area. 
SUPERMARKETS greater than 500M2 (Categories Supermarket 2 and Supermarket 3) 

Retail (Warehouse) 

DIY SUPERSTORE 
HARDWARE 

MINERALS (all categories) 

LANDFILL SITE, - 
MINE 
QUARRY, - 

OFFICE 

CAR PARK 
CREDIT UNION 
OFFICE (ALL PROPERTIES WITH USE OF OFFICE) 
OFFICE (HOUSE), OFFICE (EMBASSY) 

UTILITY 

BIKE STATIONS 
BUS SHELTER 
BUS STATION 
EFFLUENT TREATMENT WORKS 
NETWORK (LUAS) 
NETWORK (CABLE) 
NETWORK (STORM WATER) 
NETWORK (WATER) 
PIPELINE 
PORT 
PUMPING STATION 
TAXI SHELTER 
TELEPHONE (KIOSK) 
WINDFARMS