Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta

 

 

Tá Corcaigh lán le heachtraí de gach sórt; aimsigh duit féin iad an iliomad eispéireas fíorspéisiúil atá romhat i gcathair bhríomhar ilchultúrtha an chontae, tírdhreacha fiáine creagacha Chorcaí Thiar, agus na stráicí síoraí gainimh agus carraigeacha de chuid an chósta is faide in Éirinn.

 

Ceantar a bhfuil an-chuid staire agus radharcanna fíoráille ag baint leis, is contae bríomhar í Corcaigh a chuirfidh aoibhneas ort agus a bhainfidh geit asat i dtráth agus in antráth.

 

Ta tírdhreach an chontae an-ilchineálach ar fad, agus tá idir thránna órbhuí, chóstaí creagacha agus oileáin agus lochanna suaimhneacha, ollsléibhte, cheantair tuaithe ciúine fáin, agus bhealaí iontacha siúil agus rothaíochta aici.  

 

Agus í ar an stad dheireanach roimh Mheiriceá a bhaint amach, is í Corcaí an áit is fearr le do chéadfaí ar fad a spreagadh – le táirgí úra áitiúla ag teacht go díreach ón talamh méith glas agus ó huiscí an Atlantaigh Fhiáin; ceol meadhránach i ngach uile áit bheo; agus daoine áitiúla cairdiúla, ar bís chun comhrá agus scéalta a roinnt le haon taistealaí.

 

Tá sé d'aidhm ag Comhairle Contae Chorcaí eispéireas pleanáilte turasóireachta faoi stiúir an phobail do chuairteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta a spreagadh i gCorcaigh chun Corcaigh a chur chun cinn mar cheann scríbe do chuairteoirí nach mór a fheiceáil agus tá sé d'aidhm aici freisin leanúint de bheith ag cabhrú leis na táirgí atá ar fáil a fhorbairt.

 

I gcomhar le Fáilte Éireann, Cuideachtaí Forbartha Áitiúil, Soláthraithe Seirbhíse Turasóireachta, agus Pobail Áitiúla, tá sé d'aidhm ag Comhairle Contae Chorcaí sochar eacnamaíocha ón turasóireacht i gCorcaigh a íosmhéadú maidir le líon na gcuairteoirí eachtracha, ioncam agus fostaíocht.

 

Fíricí Suimiúla faoi Chontae Chorcaí:

  • Is í Corcaigh an tairseach chuig Slí an Atlantaigh Fhiáin agus Oirthear Ársa na hÉireann araon
  • Tá an cósta is faide in Éirinn ag Corcaigh, arb ionann é agus 1,100km agus 19% de chósta na hÉireann, agus clúdaíonn sé 7,459sq km nó 11% de Stát na hÉireann.  Ciallaíonn sé sin gurb é Corcaigh an contae is mó in Éirinn agus tá cuan Chorcaí ar an dara cuan nádúrtha is mó ar domhan.
  • Is é calafort Chorcaí an t-aon chalafort i gCorcaigh ag an bhfuil beart crúsála tiomnaithe, i gCóbh i gCorcaigh Thoir, agus thug níos mó na 60 línéar cúrsála cuairt air in 2016
  • Tá clú domhanda ar Chorcaigh mar gheall ar a féilte, lena n-áirítear Féile Rásaíochta Mhala 'Home for Easter', Féile Cheoil Independence, Féile Chuan Chorcaí, Féile Bhia 'Taste of West Cork', Máistrí an Traidisiúin, Féile Cheoil Aireagail Chorcaí Thiar, Aonach Fidleacha Dhún na Séad, Féile Snagcheoil Guinness Chorcaí, agus iliomad féilte eile nach iad
  • Meastar gurb í Corcaigh príomhchathair bhia na hÉireann; tá níos mó ná 350 táirgeoir ceardaí lonnaithe i gCorcaí agus is ionann sin agus níos mó ná 50% de na táirgeoirí sa stát.
  • Faigh tuilleadh eolais anseo.

 

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC