Tá 'Léarscáil Stairiúil Chionn tSáile' mar chuid de thionscnamh atá curtha ar bun ag Comhairle Contae Chorcaí chun sraith léarscáileanna a chur ar fáil do na 8 mbaile stairiúil atá i réigiún Iarthar Chorcaí.  Táthar ag súil leis freisin go gcuirfidh sé seo le tuiscint dhaoine áitiúla agus cuairteoirí araon d'Oidhreacht na mBailte sa Réigiún agus chun naisc a chruthú leis na taitneamhachtaí atá ann cheana féin agus le Bailte eile sa réigiún freisin.

Dearadh na léarscáileanna le bheith ina dturais fhéintreoraithe de phríomhshuíomhanna oidhreachta na mbailte.  Tá líníocht álainn de na príomhshuíomhanna agus foirgnimh ar na léarscáileanna chomh maith le léiriú gairid ar stair an bhaile.  Is cuid de straitéis atá ag Comhairle Contae Chorcaí iad na léarscáileanna seo chun aird a tharraingt ar an acmhainn shaibhir stairiúil atá le feiceáil i mbailte agus sráidbhailte Iarthar Chorcaí. 

Tá an smaoineamh seo léarscáileanna a chruthú bunaithe ar thaitneamhacht cháiliúil i gCloich na Coillte; The Clonakilty Model Railway Village.  Ar dtús, roghnaíodh na bailte a bhí le feiceáil sa Model Railway Village chun daoine a spreagadh chun cuairt a thabhairt ar na bailte féin agus chun na foirgnimh agus na gnéithe oidhreachta iontacha a fheiceáil i ndáiríre.  Déanann na léarscáileanna seo forbairt ar an smaoineamh sin, ag cur ar fáil léiriú gairid de stair na mbailte i bhformáid léarscáil fhuinte ar féidir leat a úsáid agus tú ag dul ar chuairt chuig na bailte.

Chun breathnú ar na léarscáileanna agus iad a íoslódáil, cliceáil ar an íomhá thíos:

Bandon Historic Map Icon
Bandon
Blarney
Blarney
charleville Historic Map Icon
Charleville
Dunmanway Historic Map Icon
Dunmanway
Kinsale Historic Map Icon
Kinsale
Skibbereen Historic Map Icon
Skibbereen
Bantry Historic Map Icon
Bantry
Castletownbere Historic Map Icon
Castletownbere

 

 

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC