D'fhorbair Rannóg Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí sraith Léarscáileanna Baile Stairiúla do 10 mbaile agus sráidbhaile i gContae Chorcaí. Thosnaigh an tionscnamh in Iarthar Chorcaí ar dtús le 8 léarscáil a táirgeadh don réigiún sin, tá an tionscadal leathnaithe chun táirgeadh Léarscáileanna Baile Stairiúla a áireamh do bhailte An Ráth agus Baile Mhistéala, le pleananna chun léarscáileanna breise a tháirgeadh do bhailte stairiúla eile timpeall an Chontae.

Tá na léarscáileanna deartha le bheith ina dturas féin-threoraithe ar phríomhshuímh oidhreachta na bailte. I ngach ceann tá léaráidí áille de na príomhshuímh agus na foirgnimh in éineacht le stair ghairid. Tá siad mar chuid de straitéis de chuid Comhairle Contae Chorcaí chun aird a tharraingt ar an acmhainn oidhreachta saibhir atá le feiscint inár mbailte agus sráidbhailte i gContae Chorcaí.

Chun léarscáileanna a fheiscint agus a íoslódáil dein cliceáil ar an íomhá thíos:

Bandon Historic Map Icon
Bandon
Clonakilty Historic Map Icon
Clonakilty
charleville Historic Map Icon
Charleville
Dunmanway Historic Map Icon
Dunmanway
Kinsale Historic Map Icon
Kinsale
Skibbereen Historic Map Icon
Skibbereen
Bantry Historic Map Icon
Bantry
Castletownbere Historic Map Icon
Castletownbere

 

Mitchelstown Historic Map Icon
Mitchelstown

 

 

Schull Historic Map Icon
Schull

 

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC