Is féidir leat buaileadh isteach chuig an Roinn Tithíochta, Oifigí Poiblí gan coinne le linn uaireanta oscailte a leagtar amach mar a leanas:


Thuaidh - Oifigí na Comhairle, Annabella idir 10am agus 4pm
Theas - Urlár 4, Halla an Chontae idir 10am agus 4pm
Thiar  - Oifigí na Comhairle, Sráid an Cheantaigh idir 9am agus 5pm


Suíomh gréasáin: www.corkcoco.ie  
R-phost: housing@corkcoco.ie le haghaidh ceisteanna ginearálta maidir le tithíochta nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

 

Is í 021 4800048 an Uimhir Lasmuigh d'Uaireanta Oifige agus Éigeandála agus tá sí ar fáil 5pm - 9am,  ar dheirí seachtaine agus laethanta saoire bainc.


 

 

Is í 021 4800048 an Uimhir Lasmuigh d'Uaireanta Oifige agus Éigeandála agus tá sí ar fáil 5pm - 9am,  ar dheirí seachtaine agus laethanta saoire bainc.

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas' Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh.
Teil 021 4285368

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.
Teil 023 8833328


Corcaigh Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285302

Corcaigh Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 30469

Corcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8863728 

Garda, Seirbhís Dóiteáin, Otharcharr 999  nó 112

Rannóg Cíosanna Tithíochta, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí

Teil 023 8833328

Scéim Rogha Tithíochta (SRT),  Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.

Teil 021 4386635 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann, www.rebuildingirelandhomeloan.ie

Teil 051 349720 (8.00am – 5.00pm) 

Féach ar an chuid den suíomh faoi Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean le haghaidh tuilleadh eolais

Aonad ÍCT, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil 021 4285079 R-phost: hap@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Aonad SCC, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil 021 4285347; 021 4285110; 021 4285111 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Rannóg na nDeontas Tithíochta, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Annabella, Mala, Co. Chorcaí

Teil 022 30421, 30415, 30465, 30476, 30492

Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.

Teil (021) 4285300  R-phost TPS2016@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

 

1850 372999

Éigeandáil 24 uair an chloig ...  1850 20 50 50

Baile an Chollaigh 021 4871222

CC Dúiche Chloich na Coillte 023 8821570

An Cóbh 021 4908530

CC Dúiche Mhainistir Fhear Maí  025 82100

Cionn tSáile 021 4779250

CC Dúiche Mhaigh Chromtha  026 20590

CC Dúiche Mhala  022 31450

CC Dúiche Mhainistir na Corann 021 4621550

An Sciobairín 028 23088

Eochaill  024 92200

CC an Tóchair 021 4947120

CC na Roinne agus na Dúiche Dhroichead na Bandan 023 8852200

CC na Roinne agus na Dúiche Shráid Anglesea 021 4522000

Dún Mánmhaí 023 8856120

An Scoil 028 28111

An Sciobairín 028 23088

Beanntraí 027 20860

Baile Chaisleáin Bhéarra 027 70002

CC Dúiche Bhaile na mBocht  021 4558517

CC Dúiche Gharrán na mBráthar 021 4946207