Activating County Towns Logo

Is féidir iarratais ar líne a dhéanamh anois chuig Comhairle Contae Chorcaí ar an Deontas Atosaithe do ghnólachtaí beaga. Mar chuid de phacáiste tacaíochtaí an Rialtais, tabharfaidh an ciste € 250m seo cúnamh deontais díreach do mhicrifhiontair agus do ghnóthais bheaga chun cabhrú leo leis na costais a bhaineann le hathoscailt agus le hoibrithe a athfhostú tar éis dhúnadh COVID-19.

Tá idir € 2,000 agus € 10,000 de chúnamh díreach ar fáil do ghnólachtaí bunaithe ar bhille rátaí tráchtála ó 2019.

Tá an deontas ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil láimhdeachas níos lú ná € 5m acu agus a fhostaíonn 50 duine nó níos lú, a dúnadh nó a raibh tionchar de laghdú 25% ar a laghad ar an láimhdeachas amach go 30ú Meitheamh, 2020. Is ranníocaíocht é i dtreo chostas gnó a athoscailt nó a choimeád ag feidhmiú agus athnascadh le fostaithe agus custaiméirí.

Is féidir iarratais ar an Deontas Atosaithe a dhéanamh ar líne ag www.YourCouncil.ie. Do bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí líne chabhrach thiomnaithe freisin agus is féidir leat teacht ar ag a (021) 4208000 nó seol ríomhphost chuig RestartFund@CorkCoCo.ie.

Braithfidh próiseáil iarratas agus íocaíocht an Deontais Atosaithe ar líon na n-iarratas,  ach a mhéid is féidir, tabharfar tosaíocht dó de réir dátaí sceidealta athoscailte sa treochlár náisiúnta.

Tá an Deontas Atosaithe mar chuid den phacáiste tacaíochta € 12 billiún níos leithne do ghnólachtaí de gach méid, lena n-áirítear deontais, iasachtaí ar chostas íseal, rátaí tráchtála a dhíscríobh agus dliteanais chánach iarchurtha, agus cabhróidh gach ceann acu le sreabhadh airgid a fheabhsú i measc FBManna.

 

Restart Grant Image