Tá tionscnamh nua seolta ag Comhairle Contae Chorcaí agus an chuideachta nua-thionscanta Abodoo chun na scileanna agus an tallann fostaíochta atá ann cheana a aithint ar fud Chontae Chorcaí agus na sonraí seo a úsáid chun tuilleadh acmhainní a sholáthar agus chun deiseanna eacnamaíocha níos mó a chruthú.

Soláthróidh  an teicneolaíocht mapála atá ag Abodoo anailís bheo  leanúnach anaithnidithe ar na scileanna atá ann i gContae Chorcaí, dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu anseo fé láthair, an diaspóra ar mian leo filleadh, daoine aonair ar mian leo athlonnú agus gnólachtaí ar mian leo a bhunú.

Feidhmeoidh an t-ardán freisin mar bhealach chun iarracht a dhéanamh méid na ndaoine atá ag obair go cianda fe láthair a fháil amach agus mar bhealach chun aird a tharraingt ar na deiseanna féideartha  atá ann d’obair sholúbtha / chliste a sholáthar do bhailte agus do phobail ar fud Chontae Chorcaí. Tá fonn orainn an speictream leathan scileanna atá sa chontae a mhapáil agus an fhianaise seo a úsáid chun bonn eolais a chur fé fhorbairtí beartais sa todhchaí a spreagfaidh fás eacnamaíoch sa chontae agus chun aird a tharraingt freisin ar an linn tallainne d’infheistíocht dhíreach eachtrach chomh maith le leathnú ar  chuideachtaí agus earnálacha dúchasacha.

Iarrtar ar bhaill an phobail cabhrú chun mapa a chruthú de na daoine ag cianobair agus a dtallanna trína tacar scileanna a chlárú. Le haghaidh tuilleadh eolais dein cliceáil ar an násc seo:  www.abodoo.com/corkcounty

 

Ní áireofar san fhaisnéis a sholáthraítear sa tionscadal aon ábhar inaitheanta pearsanta agus glacfaidh sé príomhphointí sonraí le haghaidh cianobair agus obair oifige.