Níl tú in ann an t-ábhar físe seo a fheiscint toisc gur roghnaigh tú gan glacadh le fianáin mhargaíochta. Más mian leat an t-ábhar físe a fheiscint dein cliceáil ar an nasc seo a leanas agus ceadaigh fianáin mhargaíochta:  Glac le fianáin mhargaíochta.

Tá tionscnamh nua seolta ag Comhairle Contae Chorcaí agus Abodoo chun scileanna Chontae Chorcaí a mhapáil

Tá an bealach a oibrímid athraithe go deo. Le tionchar Covid-19, tá a lán cuideachtaí ag baint amach acmhainneacht na gcianoibre anois agus tá samhlacha Oibre Cliste á mbunú acu (meascán de bhaile, mol nó hibrideach).

Ciallaíonn sé seo go bhfuil deis dochreidte ag cónaitheoirí Chontae Chorcaí gairmeacha áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta a fháil áit ar bith i gContae Chorcaí. Ba mhaith linn tacú le daoine chun nascadh leis an mbealach nua oibre seo.

Tá Abodoo, ardán mapála scileanna domhanda, a sheol as Éirinn, ag baint úsáide as a dteicneolaíocht nuálach chun cuireadh a thabhairt do dhaoine as Corcaigh a gcuid scileanna a chlárú don saol nua oibre. Tá gach clárú anaithnid chun tacú le laghdú i gclaontacht maidir le héagsúlacht fruiliú. Déantar deiseanna a mheaitseáil bunaithe ar scileanna ar dtús.

Beidh tionchar ag an mapáil bheo leanúnach seo ar an speictream iomlán scileanna ar fhorbairtí beartais sa todhchaí a spreagfaidh fás eacnamaíoch sa chontae, a thacóidh le moil dhigiteacha a oscailt amach anseo agus a leagfaidh béim ar an linn tallainne d’infheistíocht dhíreach eachtrach chomh maith le leathnú ag cuideachtaí agus earnálacha dúchasacha na hÉireann.

Cláraigh anois ag  www.abodoo.com/workingincork le bheith curtha san áireamh go hanaithnid ar an gcéad Léarscáil Teasa Tallann ar fud an chontae chun scileanna ár gContae a thaispeáint don domhan.

Tá fáilte roimh chách clárú, daoine a bhfuil cónaí orthu anseo fé láthair, diaspóra ar mian leo filleadh, daoine aonair atá ag iarraidh athlonnú agus gnóthais ar mian leo bunú.

 

* Ní áireofar san fhaisnéis a sholáthraítear sa tionscadal aon ábhar inaitheanta pearsanta agus glacfaidh sé príomhphointí sonraí le haghaidh cianobair agus obair oifige.