Leabharlann Bhaile Bhuirne/Balleyvourne

Tá an Leabharlann ar oscailt i gcomhair earraí a bhrabhsáil, a fháil ar iasacht agus a thabhairt ar ais.

Féach ar ár dtreoir amhairc / scéal sóisialta chun eolas a  fháil faoi cad a mbeidh ar fáil le linn do chuairte.

 

Am Oscailte 

Dé Máirt 10.00rn - 1.00in & 2.00in - 5.30in (Dúnta  1.00 - 2.00in)

Dé Céadaoin 10.00rn - 1.00in & 2.00in - 5.30in (Dúnta  1.00 - 2.00in)

Deardaoin Dúnta

Dé hAoine 10.00rn - 1.00in & 2.00 - 5.30in (Dúnta 1.00 - 2.00in)

Dé Sathairn  10.00rn - 1.00in

Dúnta ar Shatharn an Deire-Seachtaine Saoire Bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Cuireann Leabharlann Bhaile Bhuirne réimse seirbhísí ar fáil do dhaoine fásta agus páistí inar féidir leo leabhair, closleabhair, scannáin ar DVDanna, dlúthdhioscaí agus CD-ROManna a fháil ar iasacht. Tá R-irisleabhair agus seirbhís mhór r-chlosleabhar agus r-leabhar ar fáil do bhaill na leabharlainne chomh maith.

Tá The Irish Examiner, The Corkman, Woman's Way agus roinnt foilseacháin thréimhsiúla ar fáil le léamh sa leabharlann. Currently unavailable due to Covid-19 restrictions.

 

Imeachtaí - Níl sé seo ar fáil faoi láthair mar gheall ar shrianta Covid-19.

Is grúpa comhrá Gaeilge é 'Leabhair Linn Sa Leabharlann' a bhuaileann le chéile ar an dara hAoine den mhí ag 11 rn sa leabharlann.

Club Leabhar do Dhaoine Fásta - cruinniú míosúil a bhíonn ar siúl de ghnáth ar an gcéad Mháirt den mhí ag 10.30 rn.

Grúpa Cniotála/Ceardaíochta - gach Máirt ag 11 arn

Bíonn amanna scéalaíochta do pháistí agus imeachtaí ceardaíochta ar siúl sa leabharlann ó am go chéile. Bíonn imeachtaí ceardaíochta do dhaoine fásta ar siúl go tréimhsiúil chomh maith.

Other activities are held throughout the year, including involvement in the Bealtaine Festival, Seachtain Na Gaeilge, Science Week and Children's Book Festival.

Eagraítear imeachtaí éágsúla i rith na bliana, lena n-áirítear páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge, i bhFéile na Bealtaine, Clár Ealaíona an tSamhraidh, agus féile Leabhar na bPáisti.

 

Rochtain Idirlín / Internet Access

Is féidir leis an bpobal an t-idirlíon a úsáid ar na ríomhairí poiblí sa leabharlann. Moltar ríomhaire a chur in áirithe roimh ré. Tá Wi-Fi saor in aisce ann do bhaill na leabharlainne chomh maith.

 

Is féidir teangmháil a dhéanamh linn/ Contact Us

Leabharlann Bhaile Bhuirne

Baile Mic Ire

Co. Chorcaí  P12 A782

Fón:(026) 45767

R-phost: leabharlannbhailebhuirne@corkcoco.ie

 

Treoracha go dtí an Leabharlann

Tá Leabharlann Bhaile Bhuirne suite ar thaobh na láimhe deise agus tú ag teacht isteach sa tsráidbhaile ó Chorcaigh. Is foirgneamh é a bhfuil aghaidh ghorm air agus tá sé suite díreach os comhair Co-op Superstores