Poetry Day in Sherkin Library

Chomh fhad is a bhfuil Leabharlanna Chomhairle Contae Chorcaí dúnta mar gheall ar shrianta Leibhéal 5,  is féidir leat fós rochtain a fháil ar na seirbhísí ar líne: ríomh-leabhair, ríomh-closleabhair, ríomh-irisí, ríomh-nuachtáin, cúrsaí ar líne agus cúrsaí foghlama teanga.

 

Uaireanta Oscailte

Dé Máirt, 5.30 pm - 8.30 pm.

Déardaoin, 11 am - 2 pm.

Dé hAoine, 1.30 pm - 5.30 pm.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Is féidir le daoine fásta agus páistí réimse leabhar, idir ficsean agus neamhfhicsean (leabhair ar théipeanna san áireamh), a fháil ar iasacht ó Leabharlann Inis Arcáin.

 

Rochtain Idirlín -Níl sé seo ar fáil faoi láthair mar gheall ar shrianta Covid-19.

Tá an t-idirlíon ar fáil ar ríomhaire amháin. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré.

 

Imeachtaí - Níl sé seo ar fáil faoi láthair mar gheall ar shrianta Covid-19.

Cruinníonn club leabhar Inis Arcáin uair amháin sa mhí ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí mí an Mheithimh. Buaileann an Club Leabhar le chéile Dé Máirt ag 4.30 pm sa leabharlann. Téigh i dteagmháil leis an leabharlann, le do thoil, le haghaidh tuilleadh sonraí.  

Eagraítear imeachtaí éagsúla le linn na bliana, lena n-áirítear imeachtaí mar chuid d'Fhéile na Bealtaine, Clár Ealaíon an tSamhraidh agus Féile Leabhar na bPáistí i nDeireadh Fómhair.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Inis Arcáin

In aice le Halla an Phobail,

Inis Arcáin,

Co. Chorcaí

P81 AE02

Guthán: (028) 20009

R-phost: sherkin.library@corkcoco.ie

Treoracha go dtí an leabharlann 

Lean an bóthar suas ón gCé agus ar aghaidh ar feadh 10 nóiméad. Tá Leabharlann Inis Arcáin suite i mbothán soghluaiste taobh le Halla an Phobail. Is foirgneamh mór bán é Halla an Phobail atá suite ar chlé ag bun an chnoic.