Midleton Library

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn: 9:30am-5:30pm.

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil.

Is féidir le daoine fásta agus páistí réimse leathan leabhar, leabhair ar théipeanna agus ar dhlúthdhioscaí san áireamh, a fháil ar iasacht ó Leabharlann Mhainistir na Corann. Tá rogha leabhar tagartha ginearálta ar nós ciclipéidí agus foclóirí ar fáil sa leabharlann freisin. Tá bailiúchán nua d'Úrscéalta Grafacha Manga do dhéagóirí ar fáil sa leabharlann.

Tá an Irish Examiner, The Irish Independent, The Irish Times agus The East Cork Journal ar fáil le léamh sa leabharlann chomh maith.

 

 

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar chúig ríomhaire. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré. Tá Wi-Fi saor in aisce ann do bhaill na leabharlainne.

Imeachtaí

Eagraítear Am Scéalaíochta do Pháistí Réamhscoile gach Céadaoin i rith na bliana scoile ó 10:00 am - 10.30 am.

Buaileann an Grúpa Léitheoireachta do Dhaoine Fásta le chéile ar an gcéad Aoine den mhí ag 11 am.

Grúpa scríbhneoirí do dhaoine fásta - Tá fáilte sa ghrúpa seo roimh scríbhneoirí de gach leibhéal cumais is cuma cén seánra a scríobhann siad ann agus bíonn sé ar siúl ar an gcéad Máirt den mhí ó 7.30in. Tá fáilte roimh bhaill nua.

Buaileann an Grúpa Cniotála/Cróiseála le chéile gach Máirt ag 11 am - 12.00 pm.

Bíonn imeachtaí éagsúla eile ar siúl i rith na bliana, agus glacann an leabharlann páirt i bhféilte áitiúla agus náisiúnta amhail Féile Sheachtain na Gaeilge, Chlár Ealaíon an tSamhraidh agus Féile Leabhar na bPáistí.

Bíonn taispeántais ar siúl sa leabharlann ó am go ham, taispeántais amhail tionscadail scoile nó taispeántais de chuid ionad ceardaíochta áitiúil. Eagraíonn an leabharlann comórtais ó am go chéile inar féidir duaiseanna a bhuachan.

Grúpa Scríbhneoirí

Grúpa scríbhneoirí do dhaoine fásta - Tá fáilte sa ghrúpa seo roimh scríbhneoirí de gach leibhéal cumais is cuma cén seánra a scríobhann siad ann agus bíonn sé ar siúl ar an gcéad Déardaoin den mhí ó 11.00 am - 12.30 pm. Tá fáilte roimh bhaill nua.

Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir glaoch le do thoil ar (021) 4613929.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Mhainistir na Corann,

An tSráid Mhór,

Mainistir na Corann,

Co. Chorcaí

P25 W085

Guthán: (021) 4613929

R-phost: midletonlibrary@corkcoco.ie